Un tribut “AMB” poca informació

No ha estat gens encertada la forma com l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ha posat al cobrament l’impost metropolità: sense una informació prèvia i prou clara per a la ciutadania, explicant com s’ha calculat, quin és el seu objectiu, d’on surt l’obligació de pagar-lo o quins beneficis ens reportarà.

Publicitat

Des de l’equip de govern d’Alternativa per Castellbisbal, l’any 2017 ja vam començar a informar a la població sobre el tribut i que aquest s’aplicaria un cop el nostre municipi, juntament amb 17 municipis més, s’incorporés a la tarifació del transport públic de la zona 1 de l’Àrea Metropolitana. Malgrat l’inici del cobrament està lligat a aquest pas previ, no podem relacionar-lo únicament amb el transport. El tribut té un abast metropolità i això vol dir que serveix per contribuir al finançament dels serveis que l’AMB presta als 36 municipis que en formem part.

Quins son aquests serveis i quins beneficis ens aporten? Aquesta és una de les primeres qüestions que s’haurien d’haver explicat a la ciutadania. Però el tribut es va posar al cobrament sense coordinació amb els municipis, sense prou informació prèvia i sense habilitar canals de comunicació i informació amb la ciutadania que poguessin atendre els seus dubtes o reclamacions.

Publicitat

Tot plegat ha generat una situació pràcticament d’indefensió per part de la ciutadania, que com és obvi, s’adreça a l’Administració més propera, el seu Ajuntament, per demanar informació i explicacions de tot allò que envolta aquest nou impost. Des de l’Ajuntament ens hem adreçat a l’AMB per fer arribar aquest malestar i la crispació que ha generat la forma com s’ha posat al cobrament el tribut, hem forçat la realització d’una campanya informativa (que també trobem molt limitada) així com la celebració de diferents sessions informatives que s’estan duent a terme en els 18 municipis que hem començat a pagar aquest tribut l’any 2019. (Els altres 18 municipis de l’AMB ja paguen aquest impost des de fa molts anys)

A Castellbisbal l’afluència de públic a les dues sessions informatives celebrades no ha estat gaire nombrosa, segurament hauria estat diferent si això s’hagués fet en el moment en què tocava: abans de posar al cobrament l’impost o bé durant el període voluntari pel seu pagament. La major part de la ciutadania opta per pagar un impost que no entén, perquè és l’Administració qui té al davant, però aquesta situació de suposada preeminència no és la que hauria de fer servir una institució com l’AMB, que existeix precisament per prestar serveis a la ciutadania, per millorar la seva qualitat de vida, per facilitar equipaments i assessoraments molt necessaris en petits municipis que, per sí sols, difícilment aconseguirien. Malgrat el nostre municipi forma part de l’AMB, ho hem de dir clarament: no s’ha actuat correctament de cara a la ciutadania d’aquests 18 municipis.

Des d’Alternativa i des del Govern municipal hem fet arribar la nostra queixa fins el Govern de l’AMB. Hem presentat una Moció, que va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups polítics municipals i que va comportar la presentació d’al·legacions demanant més i millor informació; l’aplicació de bonificacions als comerços i a les entitats sense ànim de lucre; bonificacions per a famílies monoparentals i famílies amb  discapacitats; bonificació de la quota per persones grans vídues i vidus, amb pensions baixes.

També hem demanat, entre d’altres,  l’aplicació de la tarifació social al nostre municipi, això vol dir que tota la ciutadania tingui accés als mateixos títols de viatges i en les mateixes condicions, que tots aquells municipis que, fins ara, formaven la Zona-1 del transport públic. Això es traduiria en poder accedir a la T-Rosa i la T-16, entre d’altres, per poder utilitzar-les en tot l’àmbit de l’AMB.

Aquestes reclamacions no han estat aprovades per part del Consell Metropolità (màxim òrgan de govern, format per 90 consellers i conselleres en representació dels 36 municipis de l’AMB) si bé es va acceptar revisar el càlcul utilitzat per determinar la quota de l’impost, de manera que s’utilitzi una mateixa fórmula pels 36 municipis. El fet que no s’aprovessin la resta d’al·legacions presentades, va comportar que el nostre únic representant al Consell Metropolità, l’alcalde, juntament amb tres alcaldes i alcaldesses de petits municipis, abandonessin el Ple del Consell en el moment de votar aquest acord, per tal de visualitzar el seu malestar per com s’ha gestionat tot aquest tema relacionat amb el tribut metropolità.

Malgrat aquestes desavinences, tothom que ha tingut responsabilitats de govern al nostre municipi, així com la major part de grups polítics municipals, coneix i valora molt positivament el fet que, per Castellbisbal, representa formar part d’una institució com l’AMB. Tot i la nostra contribució econòmica a aquesta Administració, que no és pas menor, el balanç sempre ha estat positiu pels interessos del nostre municipi, malgrat probablement no hem sabut com traslladar aquesta realitat a la ciutadania, que òbviament no és prou coneixedora del paper de l’AMB en la gestió municipal.

L’AMB, per exemple, és l’Administració competent dins del seu àmbit d’actuació dels 36 municipis que la conformen, en matèria d’aigües (concessió i abastament del servei públic, explotació de depuradores i col·lectors generals per a la depuració i tractament d’aigües residuals, revisió i aprovació de les tarifes i preus públics…); en matèria de residus domèstics (instal·lació de deixalleries, construcció i gestió de totes les plantes de tractament i separació de residus per al seu reciclatge, construcció i gestió de les plantes per fer compostatge de la matèria orgànica…); en matèria de transports públics (concessió i gestió de totes les línies de transport públic per carretera, TMB, metro i tramvia…); en matèria de medi ambient (aplicació de polítiques per lluitar contra l’emergència climàtica, qualitat i recuperació dels rius, instal·lació de plaques fotovoltaiques, control i mesures contra la contaminació atmosfèrica…).

A més, l’AMB ofereix als 36 municipis serveis d’assessorament urbanístic, redacció de projectes i execució d’obres de millora urbana, ajuts econòmics per promocionar plans d’ocupació, per  ajudes contra la pobresa energètica o pel manteniment de parcs públics.

El Tribut Metropolità suposa una nova aportació i contribució del nostre municipi a l’AMB, que es suma a les que ja es financen directament des de l’Ajuntament, des del moment en què el nostre municipi va entrar a formar part de les primeres institucions o entitats metropolitanes (anys 80 del passat segle XX) que finalment van donar pas a l’actual AMB. Aquest fet ens ha de permetre ser més exigents, si cal, a l’hora de demanar més serveis i/o totes aquelles millores que considerem necessàries pel nostre municipi i per a tota la ciutadania. Avui seguim treballant, com sempre, per aconseguir noves inversions al nostre poble que aviat veuran la llum: millores urbanes, construcció de col·lectors, instal·lacions fotovoltaiques, millores del parc de l’Ermita o  millores en el servei de transport públic, entre d’altres.