Treballem per un present d’oportunitats

En els darrers últims plens, s’han presentat diverses mocions al Ple Municipal (les quals han estat aprovades per una amplia majoria dels grups municipals). Les volem compartir amb totes i tots vosaltres. Els temes exposats i treballats han estat: la millora de l’accés a l’habitatge als veïns i veïnes de Castellbisbal, l’estudi de necessitats de les entitats esportives del municipi i la proposta d’un pla per fer de Castellbisbal una Ciutat Amiga de la Infància i l’Adolescència. 

Publicitat

Accés a l’habitatge a Castellbisbal

Castellbisbal és un dels pocs municipis de la comarca del Vallès Occidental que no disposa d’un parc d’habitatges públics o promocions d’habitatge VPO. Per aquesta raó, creiem indispensable que l’habitatge públic passi a ser una realitat als pressupostos municipals i s’incorporin les partides necessàries per dur a terme les actuacions previstes al Pla Local d’Habitatge de Castellbisbal. 

Publicitat

Necessitats de les entitats esportives 

Les entitats esportives del nostre municipi representen un gran actiu esportiu, educatiu i social. Són generadores de propostes inclusives, formatives i saludables. No obstant, es requereix d’uns espais adequats a les seves necessitats i, actualment, els espais disponibles per la pràctica esportiva suposen una condició limitant i insuficient perquè les entitats puguin créixer. Un clar exemple de la carència d’un espai adequat és el Club de Patinatge Artístic que fa anys que demana un pavelló amb les característiques que requereix aquest esport. 

Hem demanat la realització d’un estudi per identificar les necessitats de les entitats esportives i posar en disposició els recursos locals per garantir el creixement de les entitats esportives.

Castellbisbal com a Ciutat Amiga de la Infància i l’Adolescència

A Castellbisbal tenim 2.726 infants i adolescents de 0 a 18 anys i, tot i que s’han fet polítiques, encara tenim molt camí per recórrer per tenir la mirada en la infància i en el centre de les decisions. 

Per aquesta raó, des del nostre equip, hem presentat la moció per fer de Castellbisbal una Ciutat Amiga de la Infància i l’Adolescència: aconseguir la millora de la planificació de les polítiques d’infància i adolescència i la participació infantil al municipi. Aquest reconeixement és una distinció que atorga UNICEF per posar en valor el compromís i l’esforç d’incorporar a la infància i a l’adolescència en el centre de l’agenda política.

Creiem que, ara més que mai, mereixem iniciar i emprendre un camí de millora continua en aquest sentit, amb polítiques planificades que perdurin en el temps i disposar d’una xarxa coordinada de recursos infantils de qualitat i de projectes que generin participació, de manera que es consolidin i es millorin any rere any.Treballem per un present d’oportunitats per als nostres veïns i veïnes de Castellbisbal.