Torna Playà, tornen les seves mentides

Logotip del PSCNovament la coalició Alternativa i Iniciativa (AC-ICV) fa un immoral exercici de manipulació informativa al acusar al PSC de les seves males gestions, com és el cas de les obres de Costablanca.

Publicitat

Un bon exemple de manipular la informació i acusar als demés de les seves males gestions són els 65.000 € que l’ajuntament va tenir que pagar per l’endarreriment del pagament de les factures de les obres de Costablanca, concretament ho citen a la seva nota informativa com “una factura que hem pagat gràcies a una negligència del PSC-PSOE: la sanció de més de 65.000 €en interessos de demora per guardar en un calaix i no pagar diverses factures de les empreses constructores de Costablanca”. Qualsevol persona amb un mínim de sentit comú pot pensar que si l’alcalde Playà va executar les obres i donar-les per finalitzades al recepcionar-les al març del 2007, els interessos per endarreriments en el seu pagament corresponen a Alternativa.

Podria ser un intercanvi de retrets, però la realitat és que a l’expedient 12/2009-GR de reclamació patrimonial de l’empresa Scrinser a l’ajuntament per l’endarreriment de certificació, i posterior pagament de les factures, ascendeix a 199.604 € i compren endarreriments des de la primera certificació el 30 de juny del 2004 fins a la darrera al 14 juny del 2007. Cal recordar que el ple d’investidura, i canvi de govern, va ser el 16 juny del 2007 i, per tant, totes aquestes factures es van certificar tard durant el mandat d’Alternativa tal i com reflexa l’expedient.

Publicitat

És cert que la reclamació es va fer més tard, però qui va crear el greuge a l’empresa va ser el gestor municipal durant l’execució de les obres. No es va acceptar de primera mà aquesta reclamació, que hagués estat el més fàcil culpant a “l’herència rebuda”, sinó que es va fer possible per solucionar el problema i evitar pagar aquesta mala gestió d’Alternativa amb diners municipals fins al punt que vam arribar a l’òrgan consultiu de la Comissió Jurídica Assessora que va obligar a l’ajuntament a pagar 65.000 €. La bona gestió del govern socialista va suposar a l’ajuntament pagués 65.000 € en lloc dels 199.604 € reclamats per la constructora.

Amb fets i documentació queda demostrat que un cop més Alternativa (AC-ICV) no es fa responsable de les seves males gestions i comuniquen una informació falsa i manipulada. Resulta bastant hipòcrita que un partit que ha estat governant amb majoria absoluta en l’aprovació del projecte, en la licitació de les obres, en la seva execució i en la seva recepció culpi als demés partits de les seves males gestions en aquesta obra d’urbanització.

I ara que? Ara la culpa és de les promeses d’altres partits, ells mai tenen culpa de res. Manifesten que s’havia promès que els veïns de Costablanca no pagarien la setena quota però és també fals. Potser alhora d’acusar haurien de presentar alguna prova o fet, perquè en cap moment el PSC ha arribat a aquest compromís sinó que es va suspendre la setena quota fins determinar els problemes sorgits per la mala execució en una comissió de polítics i tècnics amb les associacions veïnals del moment.

Aquest és el gran error d’Alternativa-ICV que en cap moment han parlat amb els veïns i veïnes, ni tan sols van assistir a l’assemblea convocada per l’ajuntament d’aquest darrer dilluns. Potser si parlessin amb la ciutadania identificarien els que veïns i veïnes consideren  les tres persones responsables del problema, Joan Playà, el regidor d’urbanisme i l’arquitecte municipal del moment.

Si es deixen de negar la realitat i de fer política de ficció s’adonaran que el principal problema és el cost de l’obra. Les dades parlen per sí soles, la primera liquidació provisional va ser de 5.666.636 €, amb el descontrol de l’execució de les obres es va arribar al doble el seu cost, 10.547.292 €. Fins a data d’avui el veïns han pagat 6.464.142 €, més que el preu inicial, i la il·legalitat de l’acord d’Alternativa al 2003 suposa que els veïns encara han de pagar 4.309.433 €, amb altres paraules, si s’hagués tingut un acurat control de l’execució de l’obra avui se’ls hi hauria de retornar diners als veïns.

Convidem a Alternativa-ICV a deixar de fer covards bustiatges amagant-se darrera de notes informatives i comunicats de premsa, i ser valent, com el PSC, per anar a parlar amb els veïns afectats a donar les explicacions del problema que AC-ICV ha generat.

Publicat el 28 de febrer de 2014 a les 19:30 pel PSC de Castellbisbal