El Ple congela els impostos municipals per al 2018

El Ple municipal celebrat el passat 30 d’octubre va aprovar mantenir congelats els impostos municipals per a l’any 2018, inclós l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que l’any […]