Subvencions de l’IBI 2014 i del 2015

L’any 2014 vam destinar 140.000 € (cent quaranta mil euros) a la partida econòmica corresponent a l’atorgament d’ajuts socials equivalents a una part de la quota de l’IBI. Les bases es van aprovar al novembre del 2014 i al desembre del mateix any, amb certa pressa, es van activar i finalment van ser concedides.

Publicitat

Resultat de les ajudes atorgades:

  • 137 persones o famílies, han demanat aquesta subvenció.
  • 127 persones o famílies, han estat els beneficiaris, equivalent a un 92,7 %.

Però dels 140.000 € (cent quaranta mil euros) destinats a la subvenció només han estat concedits 20.863,27 € (vint mil vuit-cents seixanta tres euros, amb vint i set cèntims), que representa només un 15% aproximadament del total del pressupost destinat a aquests ajuts.

Publicitat

Amb aquestes dades sobre la taula, cal revisar les bases d’aquests ajuts. És imprescindible i obligatori. Quan vam fer la proposta de crear aquest ajuts, el volíem dotar amb 200.000 € i proposàvem uns altres criteris que haguessin beneficiat a moltes més persones o famílies.

Els destinataris havien de ser:

  • pensionistes
  • vidus/vídues
  • dependents en grau II i III
  • aturats
  • persones amb escassa capacitat econòmica

Es proposava que no es condicionés la provisió de l’ajut com un recurs reactiu, sinó proactiu. Volíem la màxima objectivitat en el seu atorgament. No obstant això, i atesa la inclusió d’un col·lectiu com és el de les persones amb escassos recursos econòmics, requeria d’incorporar un element discrecional o facultatiu de referència perquè el personal tècnic de referència dels serveis bàsics d’atenció social, establís qui n’era mereixedor i qui no. Havia de ser un criteri que, al mateix temps, no fos contradictori amb la resta de col·lectius que rebrien l’ajut, amb la corresponent justificació de la seva situació de pensionistes, vidus/vídues propietaris de l’habitatge, dependents, i/o aturats.

Ara amb els resultats a la mà, CIU torna a treballar perquè l’any 2015, que també contempla la mateixa, partida pressupostària amb 140.000 €, es modifiquin les condicions d’atorgament d’ajuts, i que l’ajuda sigui distribuïda en un 100% i que arribi a tots els col·lectius com un dret natural, quan així ho demani.

Publicat el 27 de gener de 2015 a les 09:00 per CiU Castellbisbal

  Share:

Author: Vicenç Moliné