Serem referents si som digitals

A Castellbisbal, la indústria local juga un paper fonamental en les finances municipals, més del 50% del total d’ingressos de l’ajuntament provenen de les seves aportacions econòmiques a través de taxes i impostos (IAE, IBI,..) sense anar més lluny, en el darrer any la seva contribució ha estat al voltant dels 10.000.000 euros.

Publicitat

La majoria de ciutadans i ciutadanes de Castellbisbal són aliens a aquesta realitat, és més,  el coneixement que se’n te de les nostres empreses i polígons d’activitat econòmica (PAE) és més aviat escàs o nul per a gran part de la població.

Seria important revertir aquesta situació i reconèixer i potenciar el paper del nostre teixit industrial en la realitat econòmica i social del nostre poble .

Publicitat

A mode de resum podem dir que Castellbisbal compta amb un total de 503 activitats econòmiques , de les quals 282 (el 56%) corresponen a activitats industrials.

En el nostre terme municipal comptabilitzen 12  polígons d’activitat econòmica, amb un total de 391 naus construïdes, un 89% d’elles ocupades a finals del 2021.

Les activitats predominants són les relacionades amb la metal·lúrgica, logística i transport i distribució de productes a l’engròs, amb un pes molt important dels sectors del metall, química, plàstic, manufactures diverses i fabricació d’equips. Predominen majoritàriament la petita i mitjana empresa.

Podem afirmar que el sector industrial és una font de productivitat permanent de la nostra economia i què les seves aportacions ens permeten impulsar polítiques de desenvolupament social i sostenible.

Estarem d’acord que és necessari millorar la situació econòmica actual , si volem garantir el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania i que per aconseguir-ho ,cal fer-ho des de l’augment de l’ocupació, la reducció de l’atur, el suport a les empreses, especialment pimes i micropimes i també als autònoms.

Junts Castellbisbal ho tenim clar. El nostre objectiu és que Castellbisbal esdevingui un referent de la indústria i el treball. Per això hem d’ajudar, impulsar la transició cap a una indústria més ecològica, més digital i que s’adapti millor als reptes actuals i futurs. Potenciar i millorar els nostres polígons per tal que siguin atractius per a les empreses existents i per a la instal·lació de noves.

Per nosaltres és clau apostar per la digitalització i en aquest sentit és vital impulsar el desplegament de la fibra òptica a tots els polígons. És imprescindible millorar la connectivitat per ser més competitius davant d’una quarta revolució industrial (indústria 4.0.)

Impulsar i accelerar la digitalització de les empreses industrials, per millorar-ne la competitivitat, la promoció de certificacions de qualitats als PAE, promoure la generació solar fotovoltaica i l’intercanvi de l’excedent o afavorir processos d’economia circular són algunes de les accions prioritàries.

I anem més enllà, estem segurs que un Castellbisbal digital és possible

Les ciutats intel·ligents o digitals són poblacions basades en el desenvolupament urbà sostenible, que apliquen la innovació i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la gestió i prestació dels seus diferents serveis. Una smart city interconnecta les diferents àrees de governança, economia, mobilitat , medi ambient, energia, sanitat, seguretat entre elles i permet així ser més eficient i prestar millors i nous serveis.

Utilitzar les noves tecnologies e infraestructures per fomentar del creixement econòmic i garantir una major qualitat de vida als ciutadans/es. Una altra actuació, directament relacionada amb el desenvolupament del sector industrial i comercial, i més senzilla al respecte de la qualitat de la nostra ciutadania, és la instal·lació de la xarxa de WIFFI municipal, que permeti la connexió gratuïta a la xarxa pels diferents punts WIFFI ubicats en equipaments municipals i punts localitzats de la via pública.