Rodalies Renfe: “La història interminable”

La Xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya i els serveis de mitja distància són infraestructures claus per als desplaçaments diaris de milers de persones. En plena emergència climàtica , a més, són mitjans de transport que han d’ajudar a descarbonitzar la mobilitat al nostre país convertint-la en més eficient i sostenible.

Publicitat

És per això que considerem fonamental la inversió en aquestes estructures ferroviàries per garantir el seu bon estat de conservació i millorar el servei que ofereixen a la ciutadania.

L’incompliment de la inversió de l’estat en infraestructures fa dècades que s’arrossega i a Catalunya és especialment greu en la xarxa ferroviària.

Publicitat

 Actualment i, segons xifres del Ministeri d’Hisenda , només s’ha invertit el 36% del que estava previst en els pressupostos generals de l’Estat.

El Ministeri de Transport justifica part de l’incompliment perquè la pandèmia va frenar moltes licitacions que s’havien de fer al 2021. Ara bé, la pandèmia era la mateixa a Catalunya que a Madrid, però la inversió a Catalunya va queda per sota i la de Madrid gairebé dobla el que estava previst.

Els arguments plantejats pel Ministeri de Transports i les seves empreses, com són Renfe i Adif, queden en paper mullat si es recorre a l’hemeroteca. L’incompliment de la inversió del govern espanyol és ja crònic. A tall d’exemple,  l’Estat fa 14 anys que  es va comprometre a un pla de Rodalies que comportava la inversió de 4.000 milions d’euros de l’època. Del pla gairebé no es va executar res , un 14%. del Pla d’actuacions prioritàries entre el 2014 i el 2016, dels 306 milions d’euros previstos només se’n va invertir un 35%,  i aquestes xifres encara empitjoren més si tenim en compte les inversions que l’Estat fa en d’altres territoris. 

Per cada 100 euros pressupostats a Madrid, se n’executen 183 euros , mentre que a Catalunya per cada 100 euros pressupostats se n’executen 35 euros.

 Fa uns mesos l’Estat va presentar una altre pla a so de bombo i platerets que recull un altre cop les obres pendents d’anys i panys.

Aquesta manca d’inversions afecta la qualitat del servei i es tradueix en afectacions dels horaris, amb retards del trens, l’estat dels vagons, els passos a nivell pendents de realitzar a molts punts negres en matèria d’accessibilitat, etc. 

És urgent imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral del servei per part de la Generalitat: Gestionar des de la proximitat. És la única solució perquè les necessitats de les usuàries siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i infraestructura adequada.

“Si no tenim una bona xarxa de Rodalies, una bona oferta de transport públic , no és podrà resoldre el problema de mobilitat”.

En aquest sentit Junts per Catalunya Castellbisbal ens toca ser honestos i això ens condueix a ser crítics en aquells temes de mobilitat que afecten als veïns i veïnes del nostre poble. Ens referim, per exemple, a les assignatures que tenim pendents per resoldre com són,  l’accessibilitat  a l’estació  i la millora de la seva zona d’aparcament.

Tot i l’habilitació d’una zona auxiliar de pàrquing, aquesta l’hem de millorar, sobretot cal adaptar-la per les persones de mobilitat reduïda.

Tanmateix cal estudiar la millor opció i habilitar-la , per disposar d’un accés a l’estació a peu o en bicicleta.

Així com és necessari valorar i adequar el servei de transport en autobús sota criteris d’eficiència.

Junts per Catalunya Castellbisbal som el partit de les persones, ens agrada fer política responsable pensant en el bé dels ciutadans i és per això que entomem  la responsabilitat de donar resposta a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadans des de la política dels valors.

“Política responsable pensada per les persones, la política dels valors”

Us recordem que estem a la vostra disposició per qualsevol demanda o suggeriment.

Instagram: @Juntspercastellbisbal

Facebook: @JuntsXCatCastellbisbal

Twitter: @JxCatPota_Rojos

Tik tok: @junts_x_castellbisbal

Correu electrònic: Junsxcastellbisbal@gmail.com

O bé, si preferiu, podeu dirigir-vos directament a la nostra regidora a govern na  Gemma Margarit: gemma.margarit@castellbisbal.cat // +34 638 59 74 62 (WhatsApp)