Reforçar els serveis de proximitat

Durant la greu crisi econòmica del 1986, Margaret Thatcher va encarregar un estudi sobre l’eficàcia dels governs locals britànics en la gestió dels serveis de benestar social. La finalitat de la governant tory era demostrar la ineficient i fragmentada gestió municipal per justificar una centralització d’aquests serveis. El resultat d’aquesta pretensió va ser el conegut Informe Griffiths que, al contrari del que pensava la primera ministra, va recomanar reforçar la gestió dels governs locals considerant aquests, com el nivell més adequat per a gestionar els serveis públics i especialment, els personals i socials per la seva proximitat física i de coneixement de la realitat de la ciutadania i la facilitat per a promoure la coordinació de xarxes de col·laboració i cooperació locals per a proporcionar solucions més ràpides i eficaces.

Publicitat

L’actual situació d’emergència, encara que no comparteixi causa amb la crisi de 1986, sí que comporta les mateixes – o possiblement pitjors – conseqüències socials i econòmiques. S’esperen moments d’incertesa que probablement requeriran un gran esforç i voluntat d’unió per combatre una recessió sense precedents en la nostra història recent.

En aquest sentit, les administracions locals es troben en la obligació de promoure una estratègia d’acció compartida on la prioritat no ha de ser només la identificació de criteris d’actuació i projectes estructurants, més aviat i sobretot, en el desenvolupament d’una transformació del model de gestió que doni prioritat al reforç d’aquells sectors estratègics i tècnics que es trobin alineats amb els objectius de la cohesió social i la promoció del teixit comercial local amb la clara consigna de no deixar a ningú enrere.

Publicitat

Ara més que mai és el moment de centrar els recursos públics en les necessitats de la ciutadania, entenent la nostra funció política com un servei de responsabilitat per donar prioritat a la protecció de la vulnerabilitat social i la promoció del desenvolupament econòmic del municipi. És necessari confiar en la capacitat de la representació pública per a liderar polítiques públiques que atenguin el conjunt de sensibilitats que han de sorgir d’aquesta nova normalitat. D’igual manera, serà imprescindible fer partícip al conjunt de la població per a dissenyar l’estratègia d’acció més adequada per a no deixar a ningú enrere.

En aquesta línia i com a exemple de fets més enllà de paraules, des del grup Socialista de Castellbisbal hem realitzat una donació com a grup municipal de 3500 euros per a la destinació de material sanitari de protecció per als nostres veïns i veïnes de Castellbisbal com a acte de solidaritat política. Sentim que és el mínim gest que podem aportar més enllà de la nostra aportació política en propostes socials en el pla de contingència. Nombrosos sectors professionals han realitzat un gran sacrifici per atendre les necessitats derivades de la situació d’emergència.

En aquest sentit, aprofitem la present, per expressar el nostre reconeixement públic a les tècniques i tècnics, com els i les professionals  de l’Ajuntament de Castellbisbal per la seva extraordinària feina, esforç i dedicació per mantenir la maquinària del consistori en funcionament. Encara tenim grans reptes al davant, i tenim la certesa i tranquil·litat per comptar amb una gran plantilla de professionals municipals que continuaran proporcionant un treball de qualitat i acurat a les circumstàncies que han d’arribar.

En una etapa de crisi i d’impacte econòmic resulta essencial que existeixin unes prioritats compartides en l’àmbit polític i social, de tal manera que els recursos públics puguin multiplicar el seu efecte cohesionador entre els diferents actors de la societat per tal d’enfortir l’acció municipal en un context d’adversitat, on caldrà reforçar la maquinària tècnica dels nostres Ajuntaments perquè continuïn mantenint la seva principal funció pública, l’atenció de proximitat.