Què entenem per política local? Treballar per un present d’oportunitats

En els darrers mesos, s’han presentat diverses mocions al Ple Municipal (les quals han estat aprovades per una amplia majoria dels grups polítics). Les volem compartir amb totes i tots vosaltres perquè són un reflex del que entenem per política local: escoltar les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, analitzar alternatives i fer propostes per cobrir les mancances i millorar el dia a dia dels habitants de Castellbisbal.  

Publicitat

Accés a l’habitatge a Castellbisbal

Castellbisbal és un dels pocs municipis de la comarca del Vallès Occidental que no disposa d’un parc d’habitatges públics o promocions d’habitatge VPO (Protecció Oficial). Per aquesta raó, creiem indispensable que l’habitatge públic passi a ser una realitat als pressupostos municipals i s’incorporin les partides necessàries per dur a terme les actuacions previstes al Pla Local d’Habitatge de Castellbisbal.

Publicitat

Necessitats de les entitats esportives

Les entitats esportives del nostre municipi representen un gran actiu esportiu, educatiu i social. Són generadores de propostes inclusives, formatives i saludables. No obstant, es requereix d’uns espais adequats a les seves necessitats i, actualment, els espais disponibles per la pràctica esportiva suposen una condició limitant i insuficient perquè les entitats puguin créixer. Un clar exemple de la carència d’un espai adequat és el Club de Patinatge Artístic que fa anys que demana un pavelló amb les característiques que requereix aquest esport.

Hem demanat la realització d’un estudi per identificar les necessitats de les entitats esportives i posar en disposició els recursos locals per garantir el creixement de les entitats esportives.

Espai jove: cooperació i dinamització

Creiem que un dels punts de màxima carència en el nostre municipi és la necessitat de comptar amb un espai per a joves amb activitats de formació i entreteniment. Aquest espai té com a objectiu ser un punt de trobada on aprendre i compartir.

Formació: Batxillerat artístic i més Cicles Formatius

L’educació és un dels vectors més importants d’una societat i, per aquesta raó, lluitem i recolzem totes les actuacions que tenen com a resultat l’ampliació i millora de l’oferta formativa. Entre aquestes demandes destaquem comptar amb el Batxillerat Artístic dins l’oferta de l’Institut Castellbisbal, així com Cicles Formatius en la modalitat dual.

Comerç Local: Campanya Vals

Des del moment en el que es va anunciar l’Estat d’Alarma i el conseqüent confinament domiciliari, el nostre equip va treballar mà a mà amb l’equip de govern en un pla de xoc per garantir la cobertura de les necessitats de tots els ciutadans i ciutadanes de Castellbisbal.

Un dels punts en el que més vam incidir va ser en les ajudes al comerç local. Ja en el pla de contingència es van enumerar diverses iniciatives que es podrien posar en marxa per pal·liar els efectes econòmics del tancament d’establiments.

A l’octubre del 2020 vam registrar una proposta concreta: els vals de descompte amb l’objectiu d’incrementar la compra de productes i serveis locals. Així mateix, es va demanar l’estudi d’iniciatives per donar suport a la transformació digital del comerç de proximitat.

Retards insostenibles en l’obtenció de permisos d’obra

Des del PSC Castellbisbal hem destacat en diverses ocasions la necessitat de revisar el procediment que permet als ciutadans i ciutadanes o bé construir o bé millorar els seus habitatges. No obstant, seguim rebent queixes per part de la ciutadania en les quals es pot veure decepció i ganes de deixar-ho estar per les grans dificultats amb les que es troben davant els tràmits. Certament, les llicències d’obres estan subjectes a normatives específics, a revisions que requereixen temps i molts esforços per part dels i les professionals. Tot i així, creiem que cal treballar per aconseguir un equilibri per tal que aquest procediment no sigui un obstacle per als ciutadans i ciutadanes de Castellbisbal.