Pressupostos 2018: diàleg, compromís i pacte.

Aquest Dilluns, dia 27 de Novembre, es van aprovar els Pressupostos Municipals de l’any 2018. L’aprovació dels Pressupostos és, segurament, l’acte polític més important de cada any, en la mesura que es configuren com l’eina per garantir els serveis existents al poble, i per poder començar nous projectes encaminats a incrementar el benestar dels Castellbisbalencs i castellbisbalenques.

Publicitat

Els i les socialistes, com a partit de govern o amb vocació de govern, som coneixedors i conscients de la importància cabdal de l’aprovació dels pressupostos. El coneixement d’aquesta realitat i el nostre compromís amb els veïns i veïnes, plasmat al nostre programa electoral, ens ha motivat a negociar amb el partit de govern sobre l’aprovació dels Pressupostos. No ha estat una tasca fàcil, perquè tota negociació i pacte implica necessàriament renuncies d’ambdues parts, però finalment gràcies a la voluntat de construir un poble amb més serveis hem arribat a un acord per poder donar els Pressupostos municipals del 2018.

La negociació finalment ha culminat amb acord, i amb el nostre suport als pressupostos. Desprès de dos mesos de reunions i treball conjunt, els socialistes em presentat dotze propostes incorporades al nostre programa electoral, d’entre les quals s’han acceptat algunes de gran transcendència pel benestar dels vilatans de Castellbisbal. Qualsevol acord requereix treball i dedicació, no es pot pretendre dissenyar un pressupost en un únic dia, com altres formacions polítiques semblen creure. Per això, el nostre suport als pressupostos ha vingut  precedit per dos mesos de converses i de negociació. Mesos on hem pogut realitzar més de 12 propostes o demanat rendiment de comptes.

Publicitat

Concretament, entre les propostes acceptades destacaria:

  • Estudi viabilitat per Residencia per la Gent Gran (o equipament equivalent). Aquest punt era un compromís del nostre programa electoral. Castellbisbal pateix un dèficit important en aquest sentit. Amb 1.368 persones amb més de 65 anys, i 175 persones amb més de 85 anys, és necessari que aconseguim un servei per aquelles persones que necessiten assistència, un servei que s’ha d’oferir a Castellbisbal, per tal de que aquestes persones no es vegin en l’obligació de desplaçar-se per rebre el servei. En aquest sentit, la realització d’un estudi de viabilitat es un pas més per culminar en la construcció d’aquest objectiu comú.
  • Línia d’ajuts a joves per transport públic. Castellbisbal es un municipi que per la seva ubicació geogràfica fa necessari desplaçar-se per poder accedir a l’ensenyament universitari o a determinats llocs de treball. En aquest sentit, els joves son un dels principals usuaris del transport públic, la t-jove trismestral té un cost de 142€ per als joves, una quantitat considerable, especialment en relació als baixos salaris existents o la seva dependència econòmica respecte de les famílies. En aquest sentit, s’ha aprovat una partida de 22.500€ per ajudar al finançament del cost del transport públic als nostres joves.
  • Homologació de l’aula de formació i increment de formació ocupacional: Fins a l’actualitat, la formació que s’imparteix a la borsa de treball no són titulacions certificades, per complir aquest objectiu es necessari disposar d’un espai homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Increment als serveis de Neteja viaria, recollida d’escombraries i manteniment de parcs. Es tracta d’una mesura necessària que el grup municipal socialista hem reclamat durant tot l’any, davant de l’augment de la deixadesa i brutícia als nostres carrers, conseqüència d’una reducció anterior de les partides pressupostaries.
  • Local social prefabricat per Can Costa (acordat per 2019)

Algunes de les nostres propostes no han estat acceptades, com: la creació d’una Línia d’ajuts per joves emprenedors; la recuperació al recorregut de la L67 fins C/ Compte Urgell (BCN) o la millora tècnica de pista per fer patinatge artístic de competició.

Som conscients que la negociació i el pacte impliquen cedir en alguns aspectes. Tot i així, continuarem treballant per aconseguir més serveis per garantir un major benestar pels veïns i veïnes de Castellbisbal. Els i les socialistes confiem que el nostre suport i aportació als pressupostos contribueixin a construir un municipi més cohesionat socialment.

Tribuna política publicada el 04 de desembre de 2017 a les 9:50h pel grup municipal del PSC

Author: Vicenç Moliné