Tribuna politica

Pressupost per l’any vinent

S’acosta el ple de novembre i, com cada any des de que som al govern, es presentarà el pressupost municipal pel 2018 per sotmetre’l a aprovació.

Publicitat
farmacia-m-castelana

La situació del govern municipal, des de que el juliol d’aquest any ERC va decidir passar a l’oposició i trencar el pacte de govern amb Alternativa reclama, més que mai, una necessitat d’entesa, participació i col·laboració entre tots els grups municipals per facilitar una acció de govern que posa, per davant de tot, la voluntat de donar resposta a les necessitats i els interessos de la nostra ciutadania. A Alternativa ho tenim clar i som molt conscients que, sense la implicació de la resta de grups municipals, no seria possible una acció de govern prou eficaç i eficient en benefici de l’interès general de la nostra població. Aquesta nova situació a fet, doncs, que transformem el problema en una oportunitat: un govern en minoria no ha de ser una feblesa pel municipi, sinó la fortalesa per generar un major debat, participació, negociació i diàleg entre totes les forces polítiques que representen la pluralitat d’ideologies, pensaments o criteris de tots i cadascun dels veïnes i veïnes que, amb el seu vot, van triar els càrrecs electes que els representen.

Des del govern, Alternativa ja va mostrar aquesta voluntat i capacitat per adaptar-se a la nova situació política amb la negociació i aprovació, amb el vot a favor del PSC, de la revisió dels impostos i taxes municipals pel 2018, que comportarà una congelació de tots els conceptes tributaris en benefici de les economies familiars al nostre municipi. I ho hem tornat a fer ara, en l’elaboració del pressupost pel proper any.

Publicitat
moreno-pintor

La proposta de pressupostos del govern d’Alternativa ha estat comentada i compartida amb els grups de l’oposició des del dia 13 de setembre, quan vam facilitar un primer document que avançava les línies estratègiques que seguiria la seva confecció respecte la previsió inicial d’ingressos i despeses, i es convidava a tots els grups municipals a participar en la seva elaboració. El 2 de novembre tots els grups van rebre un primer esborrany del pressupost, on es recollia la distribució d’ingressos i despeses, en una proposta que clarament prioritzava l’atenció a les necessitats de la ciutadania i la garantia de prestació i millora dels serveis municipals més importants. Des de llavors ens hem trobat amb tots els grups municipals que han volgut participar-hi, hem dut a terme diferents reunions informatives i de treball donant resposta als seus dubtes, facilitant la informació sol·licitada i acordant la incorporació d’algunes de les seves propostes. Volem agrair aquesta implicació dels grups, esmentant especialment l’actitud responsable del grup majoritari de l’oposició, el PSC, que facilitarà l’aprovació d’un pressupost  que recull vuit de les seves onze propostes, algunes de noves i altres de coincidents amb ja existents; que incidiran en una millora directa en  serveis com la formació ocupacional o el transport públic, entre d’altres.

Analitzant algunes de les previsions més rellevants que recull el pressupost 2018, podem destacar les següents.

En l’àrea de Serveis a la Ciutadania (1.096.200€), destinarem més de 400.000€ per ajuts directes a persones amb dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques, o als joves per poder accedir al lloguer d’habitatge. Podrem incrementar el nombre de persones amb accés al servei de Teleassistència, iniciar l’estudi per a construir un equipament de serveis integrals destinat a la gent gran (en forma de residencia o el que millor s’adeqüi a les necessitats). Millorem el finançament del centre de dia El Serral per oferir millor transport als usuaris, podologia, fisioteràpia o el nou servei d’àpats a domicili. També atendrem les necessitats de la infància, adolescència i família. Per exemple incrementem 22.500€ la subvenció al transport públic dels joves.

Prioritat bàsica pel govern d’Alternativa és l’Educació, amb la subvenció del material escolar per a tots els alumnes d’educació obligatòria dels centres públics de Castellbisbal de 171.000€, escola bressol 406.000€, centres escolars i AMPA 147.000€ i casals infantils i juvenils 115.000€.

Des de l’àrea de Cultura, element que defineix la identitat de Castellbisbal i que és un eix estratègic bàsic de l’acció del govern d’Alternativa; es destinaran més de 300.000€ a la programació d’activitats culturals i 156.000€ a la col·laboració amb entitats culturals.

En Esports es destinen 936.000€ a la concessió del servei de gestió de tots els equipaments esportius, 136.000€ a la col·laboració amb les entitats esportives i 110.000€ al manteniment de la zona esportiva. Increment important té també la partida destinada a la renovació de la maquinaria del gimnàs

En l’apartat de Serveis tenim un increment de 70.000€ respecte el 2017, però amb una important reassignació de recursos internament que ens permet destinar més de 135.000€ a la millora del servei de recollida de residus, neteja, zones verdes, edificis escolars i municipals i el transport públic, àrees que des del govern d’Alternativa estem compromesos a millorar.

En Medi Ambient incrementem la dotació per tasques de prevenció d’incendis, gestió de la deixalleria, el centre d’atenció d’animals i les campanyes informatives i de sensibilització. Som conscients que ens hi juguem el futur.

Conseqüència de la reorganització del govern municipal, Promoció Econòmica te un canvi notori d’assignació de recursos degut al canvi estratègic. Al govern d’Alternativa prioritzarem al ciutadà de Castellbisbal. Partim d’una reducció pressupostària de 126.000€, motivada per la recuperació d’alguns serveis que s’havien externalitzat, paralització d’algunes iniciatives i reconsideració de prioritats, disminuint partides inicialment sobredimensionades. Malgrat la reducció, a Comerç es preveu destinar-hi 94.000€ a campanyes i 30.000€ a subvencions. Emprenedoria 32.500€. Formació ocupacional, dirigida a formar als ciutadans aturats del nostre municipi s’incrementa en 10.000€, passant a 47.000€.

El pressupost de Cooperació passa de 110.000€ a 170.000€, destinant aquest increment de 60.000€ directament a subvencionar projectes de cooperació i solidaritat, donant compliment al nostre compromís electoral de recuperar l’1% dels ingressos propis per a tasques de cooperació, desenvolupament i solidaritat.

Des de Patrimoni Urbà pensem en tothom, però especialment en la gent gran. Per això destinarem recursos en l’estudi d’un equipament integral per a gent gran esmentat anteriorment, i 275.000€ a l’arranjament de voreres. El Pla Local d’Habitatge serà una prioritat que posarem en marxa destinant 40.000€, i també consolidarem els serveis d’habitatge que es presten actualment amb 41.000€.

En definitiva aquests són els trets més destacables  de la proposta de pressupost del govern d’Alternativa per gestionar el 2018. Treballarem sempre optimitzant despeses i reassignant recursos per satisfer les necessitats. Des de l’ètica de la responsabilitat farem política, preveient les conseqüències de les nostres decisions, triant sempre les que siguin més favorables als ciutadans de Castellbisbal. Aquesta és la nostra proposta.

Publicat el 25 de novembre de 2017 a les 11:00 per Alternativa per Castellbisbal

Etiquetes

Notícies relacionades


La publicació de comentaris a 772.cat implica la prèvia acceptació de la nostra política de comentaris
Top