Política de comentaris

Per tal de vetllar per un contingut de qualitat, la publicació d’un comentari queda subjecte a les condicions següents:

1- Cal ser respectuós amb els autors de comentaris previs, els subjectes de la noticia i els autors de la mateixa. Això no treu opció a fer una crítica constructiva o a expressar una opinió.

2- Queda terminantment prohibit l’ús d’un llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

3- No es podran fer comunicacions comercials no autoritzades.

4- És permès comentar utilitzant els perfils personals de les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Google + o Disqus, sense haver de facilitar cap dada a 772. Tanmateix, és possible publicar facilitant un nom i un correu electrònic vàlid. En cas d’obtar per aquesta darrera opció, caldrà marcar la casella “prefereixo comentar com a visitant”, i tenir en compte les següents pautes:

–  Cal introduir un correu electrònic vàlid. Aquest no serà publicat, no es facilitarà a terceres persones ni s’utilitzarà amb cap altra finalitat que no sigui la moderació de l’espai de comentaris per part de l’equip de 772.cat. En la mesura del possible serà comprovada l’autenticitat d’aquest correu.

– Per a fer de l’espai de comentaris un lloc més transparent, al comentar és recomanable i preferible identificar-se amb un nom propi, no obstant també és permès l’ús de pseudònims.

5- Queda terminantment prohibida la suplantació d’identitat.

6- Preguem que us llegiu tota la notícia abans de comentar.

6- Els moderadors de 772.cat no es fan responsables dels comentaris publicats pels usuaris i es reserven el dret de no publicar o d’eliminar, sense previ avís, qualsevol missatge que no segueixi aquesta normativa.

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment respecte la política de comentaris es pot enviar un correu electrònic a redaccio@772.cat