Per un futur millor per a tothom

En el Ple d’Abril passat el govern d’Alternativa per Castellbisbal va presentar un programa d’inversions de 3,2 milions d’euros, que ha estat treballat i consensuat en vàries reunions amb tots els grups polítics, que es va aprovar amb el vot favorable de tots els partits excepte  ERC (??). Invertir en nous equipaments i serveis és invertir en la millora de la qualitat de vida de la nostra ciutadania i això sempre és una bona noticia per a la població.

Publicitat

La bona gestió dels recursos públics dona resultats: hem abaixat l’IBI i portem tres anys sense incrementar els impostos de les economies familiars. Mantenim serveis públics amb preus assequibles; incrementen els programes d’ajuts socials i hem reduït un 85% l’endeutament.

Les més de 30 actuacions previstes, que més avall es detallen, es posaran en marxa al llarg d’aquest any, però alguns projectes necessitaran un període més llarg per fer-se realitat, donada la complexitat dels mateixos. A més, a aquest programa d’inversions hem d’afegir alguns projectes ja aprovats anteriorment, així com altres actuacions finançades per Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona que es duran a terme al nostre municipi, elevant així la xifra total d’inversió a Castellbisbal per aquest any més enllà dels 4 milions d’euros.

Publicitat

Un poble es construeix dia a dia i és el resultat d’una continua transformació que no entén de períodes electorals. Per això el compromís d’Alternativa amb Castellbisbal té una visió a més llarg termini, que va més enllà perquè per gaudir de bons equipaments i serveis, cal plantar primer bons projectes. En això estem treballant, posant experiència i coneixement professional al servei del nostre poble.

Concretament estem parlant dels projectes que tot seguit expliquem breument:     

 1. Can Pedrerol de Dalt: redacció del Pla d’usos – 20.000 euros

Consisteix en l’elaboració i redacció del Pla d’usos als quals es destinarà l’edifici de Can Pedrerol de Dalt, comptant amb la participació de tots els grups municipals. Un cop aprovat aquest Pla, s’haurà d’elaborar el projecte d’obres per condicionar els espais de l’edifici als usos decidits, referent a acabats interiors i exteriors, dotació d’instal·lacions i serveis, equipament mobiliari i informàtic, etc.

 1. Obres millores Bucs d’assaig: Projecte i obres – 40.000 euros

Es tracta de la redacció del projecte d’obres i la seva execució per condicionar i millorar aquest equipament, donat el seu mal estat actual i supeditat a l’acord amb el seu actual propietari.

 1. Obres SKATE PARC: primera fase – 150.000 euros

En aquests moments es licita la redacció del projecte executiu d’aquest parc, que ha de preveure la seva execució en diferents etapes. Amb aquesta dotació pressupostària es preveu concretament licitar i iniciar aquesta primera fase d’obres d’aquest parc.

 1. Obres millores Ajuntament: projecte escala i portes emergències – 50.000 euros

Amb aquesta dotació econòmica es preveuen dues actuacions: la redacció d’un projecte per dotar l’edifici de l’Ajuntament d’unes escales d’emergència i el canvi de les portes actuals de l’escala de l’edifici. L’adequació a normativa de seguretat i el mal estat actual de les portes fan totalment necessària aquesta actuació.

 1. Obres nou “Pipi-can” – 20.000 euros

Inclou la instal·lació d’aquest servei amb la dotació dels elements necessaris a la part nord del nucli urbà.

 1. Obres mur c. Comerç P.I. Comte de Sert – 47.000 euros

Consisteix en l’adjudicació i execució de les obres del mur, del qual ja es disposa del projecte executiu.

 1. Mobiliari urbà: marquesines bus – 15.000 euros

Seguint amb el treball de millora constant dels serveis de transport públic. Concretament tenim previst l’adquisició i instal·lació de dues noves marquesines, una per la parada del bus del carrer de l’Estació i l’altre per la del davant de l’Ajuntament.

 1. Mobiliari urbà: jocs infantils – 100.000 euros

Cal una millora i ampliació de les dotacions de jocs infantils als nostres parcs, tant per tipologia com per donar resposta a les demandes de diferents col·lectius d’usuaris. Amb aquesta finalitat preveiem l’adquisició de nous jocs infantils per renovar la dotació actual dels nostres parcs públics.

 1. Pavimentació carrers nuclis residencials – 150.000 euros

Forma part de la campanya anual de millora del ferm dels carrers del nucli urbà i nuclis residencials.

 1. Projecte executiu i direcció d’obres equipament entitats – 100.000 euros

Consisteix en la millora de l’edifici municipal situat entre el carrer Sant Marc i Sant Joan, actualment molt desaprofitat i no adaptat a la normativa actual, tant de seguretat com d’accessibilitat. Un cop es disposi de la redacció definitiva de l’avantprojecte, es preveu dur a terme la licitació i adjudicació de la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres.

 1. Actuacions en via pública: pacificació trànsit centre urbà – 50.000 euros

Es preveu l’adquisició i instal·lació de les càmeres pel control d’accés de vehicles a la zona del centre del nucli urbà, amb l’equipament informàtic necessari per al seu funcionament.

 1. Obres habilitació camí sota carretera de l’estació – 120.000 euros

Permetrà dur a terme un pas per salvar l’encreuament d’aquesta carretera donant continuïtat a un camí, tant per vianants com per bicicletes, que uneix el nucli urbà amb la llera del riu Llobregat.

 1. Adquisició equips i aplicacions informàtiques – 42.000 euros

Es preveu donar continuïtat a la modernització del sistema informàtic de gestió de l’Ajuntament per tal de millorar l’atenció al ciutadà. Concretament tenim previst l’adquisició de programes, aplicacions i millora dels equipaments informàtics centrals.

 1. Obres condicionament carril bici c. Electricitat – Canyet – 16.000 euros

A l’espera de rebre una subvenció econòmica de l’AMB, per poder fer obres de condicionament de dos carrils bici que connectaran el nucli urbà amb Can Costa i el Canyet, es preveu ara amb una inversió mínima la senyalització a la via pública del carril bici entre el c. Electricitat (Polígon industrial Santa Rita) i el nucli residencial del Canyet, per tal de millorar la seguretat dels usuaris.

 1. Adquisició Motocarro elèctric Brigada – 20.000 euros

Es preveu adquirir un nou vehicle destinat als serveis de la Brigada, tenint en compte l’evolució actual de la mobilitat cap a tecnologies més sostenibles i respectuoses amb el medi.

 1. Millores instal·lacions Els Costals – 200.000 euros

Cal donar continuïtat al pla de millores per seguir avançant en el funcionament de l’equipament cultural d’Els Costals. En aquest sentit tenim prevista la instal·lació de noves estructures d’il·luminació, millora del sistema fixe de so, adquisició de material de comunicació, una nova senyalització exterior i instal·lació de càmeres de vigilància en diferents indrets de l’equipament.

 1. Obres millora Illa esportiva – 80.000 euros

El constant creixement de la demanda de serveis a l’Illa Esportiva, degut a l’èxit del funcionament d’aquest equipament, fa imprescindible dur a terme diferents obres de millora i noves instal·lacions: climatització del gimnàs,  construcció d’una pista de pàdel, nou paviment als terres de la piscina, remodelació tren de dutxes i  completar la instal·lació de seients a les grades del camp de futbol.

 1. Canvi gespa camp de futbol – 160.000 euros

Un cop passats 10 anys des de la seva instal·lació, la gespa del camp de futbol requereix de la seva renovació. Cal dur a terme aquesta tasca durant el tancament estival de les instal·lacions d’aquest proper mes d’agost.

 1. Redacció projecte espai social Sta. Teresita – 10.000 euros

Tot moviment associatiu té les seves necessitats que requereixen d’una resposta. En aquest cas consisteix en l’adjudicació de la redacció del projecte per construir un espai social per reunions i activitats.

 1. Adquisició i instal·lació 6 DEA’s i material CAP – 14.000 euros

Donem continuïtat a la declaració de municipi cardioprotegit amb l’adquisició de 6 nous DEA’s que s’instal·laran a l’interior dels centres educatius de la població i El Serral. També incorporem en aquesta partida l’adquisició del material inventariable que cedim anualment al CAP.

 1. Obres arranjament façana escola Bressol – 44.000 euros

Donat l’actual mal estat actual de la façana, cal una intervenció per arranjar el deteriorament sofert pel pas del temps.

 1. Obres edificis escolars – 30.000 euros

Es preveu dur a terme diferents obres als nostres centres escolars. Millora de l’estructura d’ombra de l’escola Benviure, tancament d’un passadís a l’escola Els Arenys i l’arranjament de la façana dels pavellons infantils de l’escola Montserrat.

 1. Adquisició immobles – 260.000 euros

Per tal de seguir en la millora constant i l’ampliació de l’oferta dels nostres serveis públics, cal una previsió per l’adquisició d’immobles que els puguin acollir.

 1. Obres rehabilitació Ermita Sant Joan del Benviure – 170.066 euros

Donem continuïtat a la restauració del Patrimoni Cultural amb la tercera actuació arqueològica per a la recuperació d’aquest element, consistent en la reconstrucció de l’absis de l’ermita.

 1. Dotació habitatge públic – 1.000.000 euros

La política d’habitatge, totalment absent en el nostre municipi, és necessària per donar resposta a les diferents demandes del nostre poble, amb una mancança absoluta d’habitatge dotacional. Actualment estem considerant  diferents opcions que poden donar lloc a iniciar una adquisició/dotació d’immobles amb la finalitat de destinar-los a habitatge públic. Tenim un estudi contractat per la viabilitat de diferents àrees de reforma, la possible adquisició d’immobles i rehabilitació d’aquests, un solar municipal disponible o la dotació d’habitatges per situació d’emergència.

 1. Actuació llera Llobregat –  11.077 euros

Es tracta d’una actuació que du a terme l’AMB i en la qual nosaltres participem amb aquesta aportació econòmica, per tal de millora el camí paral·lel al riu entre el pont de l’A-2 i el torrent de Peguera.

 1. Fanals solars aparcament “Les Vinyes” – 11.221 euros

A la nova zona d’aparcament de davant de l’IE Les Vinyes, hi posarem quatre fanals alimentats amb plaques solars, com els que ja tenim a la zona del costat de l’Ajuntament.

 1. Pavimentació vestuari Policia – 6.900 euros

Obres relacionades amb els nous vestuaris que s’estan condicionant a l’edifici de l’Ajuntament, destinats a la Policia Local.

 1. Mur “ADIF” – Línia Papiol-Mollet – 175.000 euros

Degut a les pluges dels darrers mesos, un mur de la via del tren de Papiol – Mollet va cedir afectant al carrer Metal·lúrgia. Cal doncs la redacció del projecte, direcció i execució de les obres. Tenim prevista l’obertura de reclamació legal a ADIF perquè creiem que són els que han de fer les obres, però de moment s’han negat a fer-les. La urgència no recau tant en el fet de tornar a construir el mur, sinó en la necessitat de recuperar la normalitat en el vial públic del c. Metal·lúrgia, que es troba tallat des de l’incident, amb serveis importants afectats (B.T., canonada d’aigua i pas de vehicles a empreses).

 1. Asfaltatge Polígons industrials – 100.000 euros

Previsió per asfaltat de diferents vials de polígons industrials que es trobin en mal estat.

 1. Avantprojecte nou equipament poliesportiu – 40.000 euros

Es preveu contractar la redacció d’un avantprojecte per un nou equipament poliesportiu en la zona de pistes descobertes i l’estudi dels volums del conjunt, a l’Illa esportiva, davant la creixent demanada per a la pràctica de diferents esports i especialment donar resposta a les necessitats manifestades pel patinatge artístic.

Altres projectes:

També està previst en aquest programa dos projectes que durem a terme i que, finalment, no caldrà finançar amb recursos municipals, doncs hem aconseguit que siguin subvencionats per la Diputació de Barcelona. Es tracta de la instal·lació d’un sistema de climatització dels Arxius municipals per import de 48.400 € i la redacció del projecte constructiu dels nous vestuaris de les pistes poliesportives de l’Illa, amb un pressupost de 8.470 €.

Som molt conscients els components de l’equip de govern d’Alternativa per Castellbisbal que és una pla ambiciós i que tot no es podrà finalitzar en un any. Però també sabem que tocant de peus a terra cal mirar més enllà del dia a dia i veure el mig i llarg termini. Estem convençuts que aquest pla d’inversions cal, i que tindrà un impacte molt beneficiós en el nostre municipi en fer realitat nous equipaments i serveis, millorant la qualitat de vida de tota la ciutadania.

Un guanyador és un somiador que mai s’ha rendit”                                                                                    Nelson Mandela

Publicat el 18 de maig de 2018 a les 16:00 per Alternativa per Castellbisbal

 

Author: Vicenç Moliné