Passem comptes?

A punt de tombar l’any i transcorregut  un any i mig des de les darreres eleccions municipals , on com a resultat de les votacions i de l’acord pactat , en va sorgir un govern d’Alternativa per Castellbisbal i Junts per Catalunya Castellbisbal , què millor que fer-ne balanç i passar comptes de la feina feta. 

Publicitat

L’excepcionalitat de la COVID ens ha conduit a un mon incert, amb inquietuds i pors, on tothom te accés al coneixement científic, un entorn informatiu digital caòtic i una desconfiança creixent cada dia més vers els experts i els governs. Total una mena de infodèmia, que s’expandeix més de presa que el propi virus, que dificulta entendre el sentit del que està passant i ens té a tots desorientats. 

Aquesta és la situació en la que ens hem trobat aquets darrers deu mesos, a la qual hem fet front amb la principal preocupació per les persones, però no només és aquesta la feina que fem. Tota la nostra acció es fonamenta en els pilars del govern municipal d’Alternativa per Castellbisbal i Junts per Catalunya Castellbisbal que són molt clars: ESFORÇ, PACTE, RESPECTE i TOLERÀNCIA, amb la professionalitat de cada un en la seva àrea.

Publicitat

Des de l’Alcaldia es coordinen totes les àrees d’actuació municipal i s’impulsa l’execució de les inversions més importants i prioritàries, així com es faciliten els canals i instruments necessaris de comunicació directe amb tots els grups polítics municipals per tal de mantenir una informació fluida amb tots ells i garantir la seva participació recollint,  també, les seves aportacions i suggeriments en tots els temes més rellevants que gestionem des del Govern: elaboració d’ordenances i pressupostos, programa d’inversions, seguiment de projectes, etc.  

En l’àrea d’atenció a les persones hem estat molt atents a les demandes dels usuaris generades pel COVID, els anteriors i els nous, per donar resposta el més ràpidament possible i que ningú quedés enrere.

La igualtat és una tasca del nostre dia a dia i, per això, hem incrementat les accions coeducatives i amb perspectiva de gènere al Centres Educatius i per la comunitat educativa, així com iniciar i treballar el protocol local en contra de les agressions sexistes als espais d’oci.

Des de Sanitat hem liderat la coordinació interna i externa de la gestió municipal de la Covid-19 . Hem creat òrgans de gestió i  coordinació , hem fet un seguiment acurat de les dades que ens permetien dibuixar l’escenari de la pandèmia a Castellbisbal i així poder  actuar en conseqüència amb accions més concretes com han estat per exemple, les diferents  campanyes de sensibilització i conscienciació dirigides a la població en general i sobretot als col·lectius més vulnerables com la gent gran i sensibles ,com el comerç i la restauració Hem hagut d’adaptar el nostre Pla Local de Salut a la situació d’emergència actual. I tot això sense deixar de treballar en altres temes d’especial interès per tal de vetllar per la salut dels nostres vilatans . 

A Ensenyament, conjuntament amb la regidoria de Sanitat i Salut, hem aplicat els protocols que han calgut a les escoles per garantir la seguretat enfront del COVID.  Un dels projectes conjunts amb més bons resultats és la implantació de la infermera escolar, per tal de poder atendre qualsevol necessitat que sorgeixi.  En l’aspecte tecnològic hem garantit les connexions a internet per l’ensenyament a distància quan ha calgut. Cap alumne sense connexió.

Un aspecte que en moments de crisi té especial afectació a les persones són els impostos. Mantenim la congelació de tots els impostos i taxes municipals, sense increments innecessaris o desproporcionats, mentre seguim millorant i creant nous serveis públics sense que això es tradueixi en un augment de la pressió fiscal sobre les economies familiars. Gestió molt més acurada i real del pressupost municipal, amb reassignació de determinades despeses per destinar els recursos a les prioritats d’atenció a les persones. Aprovació de noves bonificacions en impostos com l’IBI, l’IAE o les obres i construccions. Aprovació d’un Pla local de contingència per atorgar ajuts econòmics a les persones i comerços més afectats per la COVID. Creació d’un fons econòmic suficient per fer front a totes les necessitats bàsiques de la població.

Promoció Econòmica, tot i el confinament, ha mantingut els seus serveis .Les mesures restrictives implementades per fer front a la COVID ens han forçat a re-inventar-nos i canviar el format de relació i comunicació amb les empreses, els emprenedors i els usuaris del servei d’ocupació, prenent rellevant importància l’atenció telemàtica i la comunicació on-line, tot i que s’ha mantingut l’atenció presencial, quan aquesta ha estat possible. Hem  intensificat esforços per tal de continuar informant, assessorant i donant suport a qualsevol tipus de demanda  sobre tràmits, subvencions, ajuts. La Borsa de Treball ha seguit activa , hem pogut comptabilitzat 71 insercions laborals i hem continuat amb la formació professionalitzadora i competencial. El comerç , la restauració, els serveis i autònoms han estat uns dels  més afectats per la pandèmia i gran part dels nostres esforços han estat dirigits a ells. En aquest sentit s’han atorgat subvencions de fins a 1200 euros a més de campanyes de conscienciació per fomentar el comerç local.

Seguint amb l’atenció de les persones, i centrats en la gent gran, hem iniciat els tràmits per a la construcció d’un Centre per a la Gent Gran de Castellbisbal, per tal de donar resposta a les seves necessitats concretes omplint així una mancança greu que tenim en el nostre municipi.

Per la Cultura i l’Esport hem fet tota l’activitat possible que ens ha permès la pandèmia del COVID, amb especial sensibilitat pels treballadors el sectors garantint les continuïtats dels contractes. Sempre que ha sigut possible  hem obert amb les màximes garanties de seguretat , perquè la cultura i l’esport són segurs, i perquè són un dels pilars per fer una societat millor.

CONCLUSIÓ:

La primera prioritat i en el centre de l’acció d’aquest govern hi trobem les persones, amb l’objectiu  que cap quedi enrere , amb l’acompanyament i proximitat  que podem oferir des de l’administració pública ja que, abans que tot, som servidors públics.