Pacificació del centre del nucli urbà: un desastre pel petit i mitja comerç local

Governar en benefici del bé comú exigeix atendre les necessitats i demandes de la ciutadania. Ignorar aquest principi ens aboca a un govern ineficient que adopta mesures perjudicials pels ciutadans. Alternativa per Castellbisbal ha decidit ignorar aquest principi duent a terme una pacificació del centre del nucli urbà sense consultar a un dels principals sectors afectats de la mateixa: els petit i mitja comerç del municipi.

Publicitat

Implementar una determinada actuació o política pública té una sèrie d’efectes que cal avaluar prèviament per evitar un impacte negatiu de la mesura adoptada. La pacificació del centre del nucli urbà afecta als vianants, però també als comerciants. En aquest sentit, el grup municipal socialista comparteix l’objectiu de pacificar el centre del poble, però no compartim la manera en que s’està duent a terme. El Govern d’Alternativa ha imposat una pacificació sense consultar amb la ciutadania i la seva actuació unilateral esta perjudicant al petit i mitja comerç, que ja de per se esta sotmès a la pressió de la competència de les grans superfícies.

Alternativa, en comptes d’adoptar una pacificació gradual, ha optat per una pacificació total des del carrer del Sol fins al carrer Pi i Maragall. El grup municipal socialista considera positiva la recuperació dels carrers com un espai comú pels veïns i veïnes, però també cal atendre les necessitats i interessos dels comerciants del municipi. D’altra forma correm el risc de convertir-nos en un poble dormitori que, en tot cas, potser és l’objectiu de l’actual govern municipal.

Publicitat

L’actuació del Govern en l’àmbit de la pacificació ha estat notòriament negligent. En primer lloc, per dur-la a terme sense consultar amb els ciutadans i sense elaborar cap informe previ de l’impacte econòmic de la mesura. I en segon lloc, s’ha eliminat la zona blava sense substituir-la per la zona taronja. El grup socialista va proposar la zona taronja perquè es tracta d’un sistema que permet la rotació de vehicles en els estacionaments i evita imposar un cost extra i innecessari als veïns i veïnes de Castellbisbal.

El passat mes d’abril, és a dir, fa set mesos, es va aprovar la proposta del partit socialista d’eliminar la zona blava. Però, a dia d’avui, el govern d’Alternativa encara no ha senyalitzat la zona taronja, ni es disposa de vigilància i dels rellotges suficients per fer-la efectiva. La manca d’actuació generarà la saturació dels aparcaments i perjudicarà als comerços del centre del poble, al fer-los més inaccessibles, especialment per aquells que viuen en Urbanitzacions.

Des del grup socialista considerem necessari que s’escolti i es consulti amb els comerciants l’adopció de mesures que poden afectar-los. Cal recordar que el petit i mitja comerç són una font d’ocupació i d’activitat econòmica local. L’èxit dels comerç local és un símptoma de la vitalitat econòmica del municipi, del que depèn el benestar de nombroses famílies. Per això mateix cal replantejar la pacificació actual i procedir de forma urgent a la implementació efectiva de la zona taronja.

Publicat el 16 d’Octubre de 2018 a les 18:30 per la secció local del PSC