Nyap a la rotonda de Ca n’Amat

A mitjans del mes de novembre la Diputació de Barcelona va anunciar l’inici de les
obres de millora de la seguretat viària als accessos a la rotonda de la B-150 al punt km
2,2 més coneguda com la rotonda de Ca n’Amat. Per tal de situar els lectors, es tracta
de la rotonda a on hi ha el nom de Castellbisbal.

Publicitat

L’objectiu de les obres era doble: per un costat augmentar la seguretat i comoditat del
pas dels vianants dotant la zona d’un espai de refugi per tal que l’encreuament de la
carretera s’efectuï en dues fases i, per un altre, modificar les trajectòries de circulació
per reduir les velocitats de pas i aproximació a la rotonda.

No cal dir que totes les millores que es facin per millorar la seguretat dels vianants,
siguin a la variant o arreu, seran sempre benvingudes i ben segur que mai seran
suficients.

Publicitat

Ara bé, la quantitat d’accidents que hi ha hagut en aquest tram a causa d’un mal
disseny i posterior col·locació de la vorera, en ambdós sentits, ens fa pensar que
aquesta obra no s’ha fet del tot correctament.

I, per tant, demanem a l’Ajuntament de Castellbisbal que emprengui les gestions
necessàries a la Diputació de Barcelona per tal que arrangin aquest nyap que en tancar
aquesta edició ja ha provocat més de 15 accidents.

Bones Festes

ERC Castellbisbal