Nom de carrers: ¿Apostem per la divisió o per Castellbisbal?

El dia 2 d’octubre de l’any passat, Alternativa va decidir rebatejar l’encreuament entre el Carrer Olivar, avinguda Pau Casals i carrer de Ben Biure amb el nom “Rotonda 1 d’Octubre de 2017”. Aquesta decisió es va dur a terme sense cap debat previ; un acte que, novament,  indica com Alternativa ha deixat d’esser un partit amb vocació municipalista per abraçar i assumir com a pròpies les tesis independentistes.

Publicitat

Posar un nom  als carrers del municipi no és una acció banal o sense importància. Tot el contrari, quan assignem un nom a un determinat carrer estem escollint què o qui volem recordar en l’espai públic. És a dir, estem decidint quins valors volem prioritzar en un espai que pertany a tota la ciutadania. En aquest sentit, històricament el nomenclàtor de Castellbisbal sempre ha apostat per emfatitzar la cultura catalana, els carrers dedicats a poetes com Joan Maragall,  Anselm Clavé o Jacint Verdaguer, el dramaturg Angel Guimerà, el músic Pau Casals, i el genial arquitecte Antoni Gaudi així ho indiquen.

Altres carres de la nostra vila tenen el seu origen en el lloc físic en que es troben situats, com és el cas de l’avinguda  Molins de Rei, el  carrer mirador del Llobregat, carrer de l’estació, carrer de Can Margarit o Carrer dels esports. Alternativa ha decidit trencar de forma unilateral amb la tradició castellbisbalenca de buscar noms de consens i representatius del conjunt del municipi, i en el seu lloc, ha escollit posar en valor dies que representen l’escenificació de la divisió del poble català i dels veïns de Castellbisbal.

Publicitat

Mesos més tard, l’equip de govern considera que ara és el moment en que el nom de “Rotonda 1 d’Octubre” s’aprovi pel Ple Municipal, on es troben representats tots els castellbisbalencs i castellbisbalenques. Una decisió que respon, a la petició que el Grup Municipal Socialista va fer des del moment en que es va assabentar de la decisió del govern d’Altenativa. La iniciativa, però, no és d’Altenativa, la petició la fa l’Assemblea Nacional Catalana, cosa que respectem però ens preguntem si Alternativa hagués actuat de la mateixa manera si la petició hagués vingut d’una altra entitat, nosaltres creiem que NO. Per això creiem que aquesta decisió correspon més a interessos electoralistes, però no a la voluntat de posar noms compartits pel conjunt dels veïns i veïnes. La intenció de l’alcalde no és la recerca del consens, sinó la ratificació d’una decisió presa al marge de la resta de forces no independentistes del municipi.

El grup municipal socialista sempre apostarà per nomenar als carrers de la vila conforme a uns valors en que representin a tots els veïns i veïnes. En contraposició a la vocació independentista d’Alternativa, els i les socialistes ens mantindrem ferms en la nostra defensa del municipalisme, en la ferma convicció de construir una comunitat on totes les persones que l’integrin puguin sentir que en formen part. Front la divisió i el conflicte d’alguns, nosaltres apostarem per posar en valor allò que uneix als castellbisbalencs i castellbisbalenques com a veïns i veïnes d’un mateix poble, així com aquelles persones que hagin contribuït de forma decisiva a la nostra vida comunitària, com és el cas de dos veïns del poble Dr. Joan Planas o Josep Mateu i Miró, noms amb els quals actualment coneixem, respectivament, el CAP i la Biblioteca municipal.