Neutralitat política de l’espai públic i protecció del Patrimoni local

Fa mesos que els carrers i places del nostre poble estan sent patrimonialitzats amb símbols que s’identifiquen amb la ideologia independentista. Una utilització de l’espai públic que no respecte ni el pluralisme polític dels veïns i veïnes de Castellbisbal, ni el patrimoni cultural i històric del municipi, com ho és la barana del Carrer Major o el fanal de la plaça de l’Església. És necessari diferenciar la utilització individual dels símbols, de la utilització institucional dels mateixos. En el primer cas, en el marc de la llibertat individual personal, cadascú pot decidir quins símbols desitja que l’identifiquin davant de la col·lectivitat, però els espais de la col·lectivitat han de mantenir-se neutres i lliures de qualsevol coacció.

Publicitat

L’Ajuntament i els carrers son espais públics que pertanyen a tots els castellbisbalencs i castellbisbalenques i no exclusivament a un determinat grup. La utilització actual que és fa dels símbols al nostre municipi afecta negativament a la neutralitat política dels espais públics, una neutralitat necessària per garantir la preservació d’una autèntica societat democràtica. La utilització actual de determinats símbols no únicament menysté el pluralisme polític dels veïns i veïnes, sinó que no valora el patrimoni històric de Castellbisbal, patrimoni que forma part de la nostra història com a municipi, i per tant, també és patrimoni històric català.

El la protecció del patrimoni històric i cultural del municipi es un deure del govern local,  un deure que el govern d’Alternativa no esta complint, ans al contrari, donat que està permetent la proliferació de simbologia política independentista arreu del terme municipal. Per aquest motiu, el grup socialista presentarà una moció a favor de la preservació d’un espai públic neutre que permeti a tots els castellbisbalencs i castellbisbalenques sentir-se part del poble en que resideixen. No es possible que carrers, places i monuments estiguin ocupats de forma permanent amb símbols que generen divisió social i ataquen el pluralisme polític dels veïns i veïnes del poble.

Publicitat

A la manca de protecció d’alguns elements del patrimoni local cal sumar la preocupant degradació de l’entorn de la Biblioteca Josep Mateu i Miró. La biblioteca i l’auditori constitueixen, juntament amb les escoles o El Casal Cultural, uns dels centre educatius i culturals més importants del municipi. Per permetre que els ciutadans puguin gaudir còmodament dels serveis públics que s’ofereixen en els Costals cal preservar el seu entorn en les condicions adequades.

Els i les Socialistes continuarem vigilants per garantir que el govern municipal respecti la integritat del pluralisme polític de tots els veïns i veïnes i que es preserva el patrimoni històric i cultural de Castellbisbal.