MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA

alternativa per castellbisbalAlternativa per Castellbisbal va intentar portar al Ple de l’Ajuntament de maig aquesta moció. Ho van impedir els vots en contra del PSC i l’abstenció de CiU i PP. Per manca d’espai en reproduïm la introducció resumida i els acords íntegres.

Publicitat

La corrupció política és un obstacle més per aconseguir una societat més justa, així com un motiu més d’alarma social i de descrèdit en la democràcia.

Cada dia podem constatar la presència de nous cassos de corrupció, amb càrrecs de partits polítics presumptament implicats en tràfecs de favors per pagar-ne de fets anteriorment. Això no és conjuntural, les pràctiques quotidianes dels partits polítics majoritaris ho han convertit en habitual, basats en la total impunitat d’actuació. En aquesta dinàmica, els drets dels ciutadans es converteixen en moneda de canvi de maniobres que tenen com a únic objectiu les quotes de poder, sometent el poder polític al financer.

Publicitat

El Grup Municipal d’Alternativa per Castellbisbal proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Demanar a tots els partits polítics que, tot i respectant el dret processal de presumpció d’innocència dels imputats per delictes relacionats amb la corrupció política, promoguin urgentment, internament, les mesures suficients per tal de posar fi a la impunitat i la perpetuació política de persones vinculades amb casos de corrupció, incloent-hi la decisió d’apartar aquestes persones de les seves responsabilitats polítiques i dels seus càrrecs públics, si més no provisionalment.

2.- Demanar també a tots els partits polítics, en el supòsit que, malgrat l’acord precedent, decidissin mantenir la confiança política en aquestes persones imputades per delictes de corrupció, es comprometin públicament i de manera formal a assumir, com a organització política, totes les responsabilitats econòmiques que es derivin dels fets investigats, en el cas que aquestes persones resultin finalment condemnades o siguin declarades responsables d’alguna forma de conductes irregulars, de corrupció, o de danys a l’erari públic a causa de decisions irregulars, fins i tot en l’àmbit administratiu o civil.

3.- Instar el govern espanyol per tal que garanteixi que en cap cas, i sota cap circumstància, es concediran indults, totals o parcials, a persones que hagin estat condemnades per delictes vinculats a la corrupció política.

4.- Demanar al Parlament de Catalunya que, amb la màxima urgència, promogui una reforma legal en profunditat, amb la finalitat de garantir que en qualsevol cas, i en qualsevol circumstància, la correcta i eficient administració dels recursos públics serà prioritzada; especialment, davant d’actituds o comportaments orientats a obtenir benefici privat de les activitats pròpies de la gestió pública, ja sigui mitjançant maquinacions fraudulentes, amiguisme, clientelisme, nepotisme o simple negligència, garantint així una òptima administració de tos els recursos públics, la transparència, la investigació de tots els assumptes denunciats i la penalització suficient de tothom qui resulti responsable d’aquestes pràctiques.

Publicat el 22 de juny de 2013 a les 19:40 per Alternativa per Castellbisbal

Author: Albert Miralles