Mobilitat pels vianants i vitalitat del teixit comercial: Objectius de la pacificació del centre del nucli urbà

En els pròxims mesos s’ha d’aprovar el Pla de Pacificació del centre del nucli urbà. Un pla que tindrà importants conseqüències per la circulació de persones i vehicles, així com pel desenvolupament econòmic del nostre poble. El grup municipal socialista dona suport a la recuperació de l’espai públic en favor dels vianants, és a dir, la recuperació de l’ús dels carrers pels veïns i veïnes del poble. Malgrat que estem d’acord amb la finalitat que persegueix el projecte, no compartim la forma amb que s’està tramitant, ni la forma amb el que s’aplicaria en l’actualitat.

Publicitat

En primer lloc, des del grup socialista considerem que l’aprovació d’un pla de pacificació ha d’esser fruit d’un autèntic procés participatiu en que es vegin involucrats els principals agents afectats, valorant sempre l’interès general del poble. Únicament amb la coordinació dels diferents actors serà possible obtenir un projecte que tingui capacitat per defensar el bé comú del poble. Per tant, cal fer participar de forma activa a veïns i veïnes residents, però també als comerciants afectats.

En un projecte com el present és imprescindible ponderar el conjunt de les necessitats que hi han en joc, cal garantir la mobilitat àgil, segura i fluida dels vianants, però també cal preservar el teixit comercial existent al poble, que constitueix una important font d’activitat  econòmica i d’ocupació. La implementació d’un Pla com el que proposa el govern municipal, requereix de la realització prèvia d’un estudi que permeti conèixer els efectes que el projecte pot tenir sobre el comerç del municipi. En la seu disseny actual, el pla comporta el risc de perjudicar el comerç del centre del poble i pot convertir Castellbisbal en una poble dormitori, com així ens ha traslladat l’associació de comerciants.

Publicitat

El grup socialista considerem que l’aprovació del projecte en el seu redactat actual perjudicaria greument al comerç del centre de Castellbisbal, fent-lo més inaccessible per totes aquelles persones que necessiten els vehicles per accedir-hi, especialment pels veïns i veïnes de les urbanitzacions. És per això, que caldria encetar un procés de participació i la realització d’un estudi per garantir una coexistència beneficiosa entre una mobilitat fluida i la preservació de la  vitalitat comercial al centre del poble. En tot cas, el projecte caldria aplicar-lo progressivament, i no de forma immediata, per poder valorar l’impacte que el mateix genera.

Així mateix, també creiem desproporcionat destinar una partida de 90.000€ per comprar tres càmeres de seguretat. Els i les socialistes compartim que  la pacificació del centre del poble pot esser beneficiós pels nostres veïns i veïnes, però cal fer-ho ponderant les necessitats existents, escoltant els principals afectats i considerant el bé comú del poble; si partim d’aquestes premisses, la negociació i el pacte ens conduiran a l’aprovació d’un projecte que, marcat pel consens polític, assoleixi resultats positius per Castellbisbal.

Publicat el 7 de gener de 2017 a les 12:00 per la secció local del PSC

Author: Vicenç Moliné