L’oposició no hem estat mai part del problema si no part de la solució

Esquerra ha decidit compartir el seu espai de Tribuna Política amb la resta de partits de l’oposició per publicar el següent text:

Publicitat

Un cop més, davant de la manca de voluntat per negociar i d’arribar a acords amb els partits de l’oposició per part de l’equip de govern, ens veiem obligats a fer aquest escrit per poder explicar que des de l’oposició volem arribar a acords tot i la pèrdua de confiança amb l’equip de govern.

Un govern feble, amb minoria, que no sap negociar ni arribar a acords amb l’oposició, és el culpable que en aquests moments no tingui una majoria per tirar endavant part de les inversions.

Malgrat les mesures que s’han posat en marxa per tal de dotar la policia de millores organitzatives del servei, considerem que no haurien d’haver estat un reclam des de l’oposició , si nó part de les decisions que com a equip de govern haurien d’haver posat en marxa des de fa molt temps per a la millora del servei.

No estem d’acord amb la decisió de mantenir  la regidora, Glòria Martínez, com a regidora delegada de les competències de Seguretat Ciutadana, ja que és la responsable directa de la greu situació generada el passat mes de març quan el servei es va quedar amb només dos agents i una patrulla de Mossos d’Esquadra durant 5 dies i les 24 hores.

L’equip de govern ha estat incapaç de fer autocrítica i reconèixer els errors que ha comès en tot aquest procés, culpabilitzant  l’oposició de prendre posicionament per la policia mentre que aquesta no és la realitat, la nostra mediació ha fet que s’arribés a un punt d’entesa desencallant les negociacions que tan malament s’havien gestionat per part de les regidores delegades (Glòria Martínez i Gemma Margarit).

Els grups de l’oposició no hem estat mai part del problema, si nó part de la solució i no deixarem de demanar responsabilitats polítiques, de la mateixa manera que s’han obert expedients per demanar responsabilitats als agents que hi havien d’estar disponibles i l’equip de govern va considerar que no havien atès l’emergència de la manca de personal.

En el passat ple els grups de l’oposició no vàrem donar suport a les inversions per manifestar la manca de confiança a l’equip de govern i aquesta manca de confiança es fa més evident davant aquesta incapacitat d’autocrítica i de negociació.


Per al ple de dilluns 31 de maig tots els grups de l’oposició proposem modificar el pressupost d’inversions, i presentar un únic acord perquè les inversions que fan referència a les OBRES DE MILLORES D’EDIFICIS ESCOLARS com a gest de responsabilitat política, s’aprovin, perquè creiem que és urgent aprovar aquestes inversions que per a nosaltres són prioritàries, per què s’han de fer durant el període de vacances escolars.

Volem deixar clar que aprovar les inversions està en mans de l’equip de govern i sobretot en la voluntat d’arribar als acords que l’alcalde Sr. Joan Playà, tingui la voluntat d’arribar.
Fins ara el que ens ha demostrat l’alcalde amb la seva actitud és que està més interessat a fer servir les inversions contra l’oposició que aprovar-les.

Publicitat

Però un cop més l’equip de govern no accepta negociar, ni aprovar aquesta part de les inversions que beneficien una part molt important de la població. La manca de diàleg fa que Alternativa i Junts per Castellbisbal, no vulguin arribar a acords que farien tirar endavant aquestes millores.

La oposición no hemos estado nunca parte del problema si no parte de la solución

Una vez más, ante la carencia de voluntad para negociar y de llegar a acuerdos con los partidos de la oposición por parte del equipo de gobierno, nos vemos obligados a hacer este escrito para poder explicar que desde la oposición queremos llegar a acuerdos todo y la pérdida de confianza con el equipo de gobierno.

Un gobierno débil, en minoría, que no sabe negociar ni llegar a acuerdos con la oposición, es el culpable que en estos momentos no tenga una mayoría para que salgan adelante parte de las inversiones.

A pesar de las medidas que se han puesto en marcha para dotar la policía de mejoras organizativas del servicio, consideramos que no tendrían que haber sido un reclamo desde la oposición, si no parte de las decisiones que como equipo de gobierno tendrían que haber puesto en marcha desde hace mucho tiempo para la mejora del servicio.

No estamos de acuerdo con la decisión de mantener la regidora, Glòria Martínez, como regidora delegada de las competencias de Seguridad Ciudadana, puesto que es la responsable directa de la grave situación generada el pasado mas de marzo cuando el servicio se quedó con solo dos agentes y una patrulla de Mossos d’Esquadra durante 5 días y las 24 horas.

El equipo de gobierno ha estado incapaz de hacer autocrítica y reconocer los errores que ha cometido en todo este proceso, culpabilizando la oposición de tomar posicionamiento por la policía mientras que esta no es la realidad, nuestra mediación ha hecho que se llegara a un punto de entendimiento desencallando las negociaciones que tan mal se habían gestionado por parte de las regidoras delegadas (Glòria Martínez i Gemma Margarit).

Los grupos de la oposición no hemos estado nunca parte del problema, si no parte de la solución y no dejaremos de pedir responsabilidades políticas, del mismo modo que se han abierto expedientes para pedir responsabilidades a los agentes que tenían que haber estado disponibles y el equipo de gobierno consideró que no habían atendido la emergencia de la carencia de personal.

En el pasado pleno los grupos de la oposición no apoyamos a las inversiones para manifestar la carencia de confianza con el equipo de gobierno y esta carencia de confianza se hace más evidente ante esta incapacidad de autocrítica y de negociación.

Para el pleno de lunes 31 de mayo todos los grupos de la oposición proponemos modificar el presupuesto de inversiones, y presentar un único acuerdo con las inversiones que hacen referencia a las OBRAS DE MEJORAS DE EDIFICIOS ESCOLARES como gesto de responsabilidad política, se aprueben, porque creemos que es urgente aprobar estas inversiones que para nosotros son prioritarias, por qué se tienen que hacer durante el periodo de vacaciones escolares.

Queremos dejar claro que aprobar las inversiones está en manos del equipo de gobierno y sobretodo en la voluntad de llegar a los acuerdos que el alcalde Sr. Joan Playà, tenga la voluntad de llegar.

Hasta ahora lo que nos ha demostrado el alcalde con su actitud es que está más interesado a usar las inversiones contra la oposición que en aprobarlas. Pero una vez más el equipo de gobierno no acepta negociar, ni aprobar esta parte de las inversiones que benefician una parte muy importante de la población. La carencia de diálogo hace que Alternativa y Junts per Castellbisbal, no quieran llegar a acuerdos que harían salir adelante estas mejoras.