L’Illa Esportiva creix lleugerament en abonats el 2015

Un total de seixanta altes d’abonament han fet créixer el nombre total d’usuaris periòdics de les instal·lacions esportives municipals, que actualment es situa als 2502 abonats. Xifra, que està en constant creixement des de l’any 2013.

Publicitat

Juliol i agost han estat els mesos a on més persones s’han apuntat. Un període usual en el nombre d’altes ja que comença el curs i la matrícula, que al setembre, és gratuïta. El 2015 ha superat el 2014 els mesos de gener, octubre i novembre i ha reduït el nombre de baixes, que ha estat de 928. Al gràfic següent es poden apreciar el nombre d’altes i baixes dels darrers anys.

Publicitat

Publicat el 4 de febrer de 2016 a les 12:00h per Laura Grau i Albert Miralles

 


  Share: