Les millores per Castellbisbal rebutjades pel govern

Durant l’aprovació del Pressupost municipal el Grup Municipal del PSC vàrem proposar una sèrie d’esmenes per millorar la qualitat de vida del veïnat de Castellbisbal, les esmenes van ser rebutjades pel govern de AC-ICV i ERC.

Publicitat

 

Els i les joves són el futur de Castellbisbal, és vital poder ajudar i col·laborar al màxim possible amb la seva formació i proporcionar un context que faciliti el màxim possible les possibilitats i oportunitats laborals.

Publicitat

En aquest sentit vam fer les dues propostes següents:

Línia d’ajuts per subvencionar el transport públic

Aquells joves de la vila que tenen que cursar estudis post obligatoris fora del municipi han de suportar un gran cost en el desplaçament, i alhora com administració pública cal fomentar el transport públic.

El cost de la tarifa més barata per joves fins a 25 anys és de 142 euros al trimestre per a 2 zones. La proposta consistia en crear una línia d’ajuts per s subvencionar 3 trimestres a l’any entre el 25 i 50 % d’aquest cost, la quantitat hauria de variar agafant en primer llocs indicadors dels recursos econòmics de la unitat familiar i després en funció de la demanda de sol·licituds.

La quantitat proposada és de 22.500 euros per acollir uns 150 joves permeten un marge per aplicar la part variable amb major increment en cas de que no hi hagi tanta demanda.

 

Línia d’ajuts per joves emprenedors

Davant de l’enorme atur juvenil del país l’emprenedoria pot suposar una sortida al mercat laboral. L’actual sistema anomenat “tarifa plana” suposa el primer any 50 euros mensuals i de 133 euros en el següent semestre, un total de 1098 euros el primer any.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és de facilitar als joves emprenedors assumir el 50% del cost de la quota d’autònom durant el seu primer any d’activitat, sumat lògicament als actuals serveis de suport i ajuda per a emprenedors.

Desconeixent l’acollida d’aquesta mesura s’ha pensat en ajudat a uns 50 joves, amb un import pressupostat de 28.000 €.

 

En la mateixa línia de considerar l’ajuntament com aquella administració propera que busca facilitar un context d’oportunitats per a les persones aturades del nostre poble proposem:

Recuperació del decrement de la formació ocupacional

En l’actual context social i econòmic no considerem pertinent reduir l’assignació pressupostaria destinada a Formació Ocupacional a la meitat, de 75.000 € a 37.500 €, per aquest motiu proposem recuperar en part la consignació de la partida fins a 53.000 €, dedicada a formar a aturats i aturades del municipi per facilitar la seva inserció en el mercat laboral però fent especial èmfasis en els col·lectius més vulnerables (joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada).

 

Una altre proposta pensada sobretot per veïns i veïnes que han de desplaçar-se durant el més d’agost:

Prolongació L67 a Barcelona al mes d’agost

Molts usuaris del transport públic tenen la necessitat,  sobretot per motius laborals, de desplaçar-se a la capital catalana on la connexió per Rodalies no es prou eficient per accedir a determinades zones de la ciutat.

No només és una qüestió de nombre d’usuaris, sinó que considerem que les administracions públiques han de fomentar la utilització del transport públic des de les vessants mediambientals i de mobilitat urbana, i per aquest motiu encara que el servei s’adapti a la demanda del més d’agost ha de permetre el possible desplaçament dels seus usuaris.

La proposta consistiria en perllongar fins a Barcelona la línia existent L67 que a l’agost arriba fins a Molins de Rei en els horaris més adients per accedir a la feina, a primera i darrera hora i al migdia, per aquest motiu proposem un increment de 4.000 euros per fer possible aquesta prolongació.

 

La manera de finançar-ho era amb reduint al import del 2016 els increments de 49.500 euros de diferents partides pressupostaries del 2017 relacionades amb campanyes, publicacions,… així com l’increment de 20.500 euros partida d’activitats de joventut.

Malgrat l’oposició constructiva que estem portant en la recerca continua de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre poble ens hem trobat un cop més amb la negativa del govern municipal.

 

Davant de la proximitat de les festes nadalenques us volem desitjar unes bones festes i bona entrada al nou any