L’assertivitat com a forma de comunicació

L’assertivitat es coneix com una característica de la nostra forma de ser que ens permet expressar les nostres emocions i els nostres pensaments d’una forma adequada per establir relacions constructives. Sense inclinar-te ni a l’agressivitat ni a la passivitat, pensant, actuant i comunicant-te de forma empàtica i adaptativa.

Publicitat

Les persones assertives se senten més segures de sí mateixes, per aquesta raó l’autoestima sana representa un paper important per establir relacions adequades en la comunicació interpersonal, sense emetre judicis de valor ni mostrar passivitat ni agressivitat cap a l’altra persona.

I amb aquestes directrius i aquests coneixements sobre capacitats comunicatives, el nostre equip basa les relacions amb les persones amb l’assertivitat i l’empatia per bandera.

Publicitat

Quins estils de comunicació cal evitar?

  • Comunicació agressiva: estil que es presenta quan no som capaços de respectar les idees o actuacions de la resta. No existeix l’empatia o no es tenen en compte els sentiments de l’altre persona.
  • Comunicació passiva: la persona no defensa els seus interessos, conscient que tercers decideixen per ell o ella, o no comenta els seus sentiments reals.

Actualment, estem observant conductes de comunicació agressiva o passiva a l’equip de govern que caldria revertir per construir una xarxa del que nosaltres entenem per servei públic: escoltar i ajudar a les persones. Quan la comunicació és assertiva, significa que els nostres interessos o punts de vista són importants, però cal escoltar i entendre tots els contextos i les opinions de la resta. Aprenem els uns dels altres. Doncs, es tracta del comportament ideal ja que les relacions surten beneficiades i els interlocutors es respectes a ells mateixos i a qui els envolta.

Exemples de comunicació assertiva:

  • Parlar amb el veïnat per conèixer les seves necessitats.
  • Explicar decisions a les persones afectades per canvis o modificacions.
  • Seure amb les persones per analitzar les seves problemàtiques i pensar com es poden resoldre.

Apostem per un futur d’assertivitat per créixer com a persones i com a municipi.