L’Ajuntament s’adhereix a la campanya “Aixequem les mans per la PrevencióVIH”

Prevenció SIDA VIHEl Ple municipal va votar a favor d’adherir-se a la campanya d’ONUSIDA “Aixequem les mans per la PrevencióVIH” per prevenir la transmissió del virus del Sida.

Publicitat

La campanya vol fer especial èmfasi en evitar noves infeccions i poder assolir l’objectiu 90-90-90 que ONUSIDA ha fixat per a l’any 2020; augmentar al 90% la proporció de persones amb VIH diagnosticades, incrementar al 90% el nombre de persones en tractament i que, d’aquestes, el 90% tingui càrrega viral indetectable.

Tots els partits polítics van votar a favor de l’adhesió a la campanya, que va començar el mateix dilluns al mercat municipal amb un acte de conscienciació sobre els perills del VIH.

Publicitat

Publicat el 3 de desembre de 2016 a les 11:00 per Vicenç Moliné

Author: Vicenç Moliné