L’Ajuntament liquida tots els deutes amb els bancs

L’Ajuntament de Castellbisbal ha deixat de deure diners als bancs després que el darrer Ple municipal aprovés desitinar 458.000 euros del romanent del pressupost de 2018 a amortitzar els deutes pendents.

Publicitat

La mesura culmina un procès iniciat l’any 2011, quan el deute amb els bancs era de més de 14 milions d’euros. Des de llavors i amb succesives amortitzacions extraordinàries -moltes d’elles incentivades per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) aprovada l’any 2013- el deute s’ha reduit a zero.

La darrera amortització, tot i ser aprovada per unanimitat per totes les formacions municipals, va aixecar suspicàcies entre els regidors del PSC, que a través del seu portaveu, David Vidal, va questionar que la liquidació total del deute no s’hagués fet abans i fos una mesura que s’adoptés just abans de les eleccions municipals. L’alcalde, Joan Playà, va respondre recordant que cada any s’han realitzat amortitzacions anticipades, algunes més quantioses que la d’enguany, i ha coincidit que al darrer ple del mandat tocava realitzar l’amortització amb el romanent de 2018.

Publicitat