La salut a l’escola

Ha començat el nou curs i l’equip de govern segueix treballant per la comunitat educativa i per fi, ja podem dir que la infermera escolar és una realitat. El servei d’infermeria escolar s’ha incorporat el dia 1 d’octubre a les escoles púbiques del nostre municipi.

Publicitat

Aquest projecte, liderat i finançat  per l’ajuntament, des de les regidories d’educació i salut , va obtenir el vistiplau de la Direcció de Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental per la seva implementació,  el dia 7 de setembre d’enguany, i tan bon punt ens van donar la seva aprovació, la cursa contrarellotge va començar perquè el servei s’iniciés el més aviat possible, ateses les  circumstàncies actuals. I en 3 setmanes es va incorporar, i en  15 dies ja ha fet molta feina.

S’ha fet la presentació a totes les escoles i a les seves direccions, per fer trasllat de necessitats i inquietuds, del que necessiten i de quina resposta de salut  el servei de la infermera a l’escola  els hi pot oferir. S’ha fet la presentació amb totes les Associacions de Pares i Mares (AMPA) i Associació de Famílies d’Alumnes  (AFA) del municipi, on ja s’han concretat inquietuds i demandes. S’ha fet la presentació a la direcció del Centre d’Assistència Primària (CAP)  per poder treballar d’una forma coordinada amb els responsables de salut de la nostra població, així com ha mantingut una reunió de coordinació amb la RECO, que és la referent del tema de Coronavirus en el Centre d’Assistència Primària envers les  escoles. Tant és així, que la infermera ja ha  donat resposta a una de les seves funcions com infermera escolar, que és el suport als serveis de salut fent PCR, ( prova que es fa per detectar la malaltia del coronavirus), a l’escola conjuntament amb els equips del CAP, així com en el procés de les vacunacions escolars. Sense cap dubte un ajut cabdal per una assistència primària col·lapsada i esgotada sobretot en recursos humans.  S’han organitzat les consultes a totes les escoles, s’han revisat tots els nous protocols sobre el coronavirus (COVID), fent acompanyament als alumnes amb simptomatologia a l’escola. S’han  fet les presentacions als equips del menjador, moltes vegades oblidats pel sistema, però que donen també resposta en hores no lectives a les necessitats dels infants a les escoles. Ha començat les reunions amb famílies, les quines el seu fill o filla té una necessitat de salut de consideració i cura per  part de la infermera, i que fins ara assumien les mateixes famílies anat a l’escola o els professors, tot fent  una atenció acurada, professional i propera que requereix tant l’infant com la família. Ha atès diferents urgències en diferents centres escolars, fent  seguiment del cas, a part de resoldre i acompanyar en els dubtes que dia a dia sorgeixen sobre la COVID. S’ha presentat a totes les famílies mitjançant una carta que s’ha fet arribar a les direccions de les escoles i AMPA /AFA.

Publicitat

I podríem continuar perquè el potencial que la infermera escolar té a les escoles és infinit, perquè quan es tracta de vetllar per la salut, tot és necessari i moltes vegades és insuficient. Per això i amb aquest projecte volem fer evident que la necessitat sentida dels pares, professors i en definitiva de tota la comunitat educativa és real i és palpable , perquè ho diuen les veus que ho senten però també el nombre d’atencions fetes en 15 dies i que així ho verifiquen. I és per tot això que creiem en el projecte, malgrat a hores d’ara és una prova pilot, tot i que la nostra voluntat és implementar el servei de forma definitiva amb més hores i infermeres a partir del curs 2021-2022. Som conscients i així també ho hem traslladat a les AMPA/AFA i a les direccions de les escoles, que és un servei necessari, però que suposa i suposarà una inversió econòmica força elevada, malgrat no és de competència municipal,  i per això caldrà revisar despeses actuals i ordre de prioritats, així com, la implicació de tota la comunitat educativa, perquè aquest projecte continuï sent una realitat present a les escoles públiques de Castellbisbal.

En poques paraules: infants, joves, salut i futur, res més a dir.