La recollida selectiva es manté en el 60% a Castellbisbal durant l’any 2019

El 60,1% dels residus domèstics que es van generar a Castellbisbal el 2019 es van recollir de forma selectiva, segons ha fet públic l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el seu informe anual.

Publicitat

La dada de Castellbisbal, tot i ser un punt inferior a la de 2018, mostra l’estabilització del nivell de recollida selectiva entre els ciutadans potarrojos, que se situen per sobre de la mitjana metropolitana, de només el 36,7%, així com de l’objectiu marcat per l’AMB per al 2022, del 55%.

L’informe detalla que la quantitat en quilos de paper, vidre i envasos que es van recollir a Castellbisbal va ser de 94,2 quilos per habitant, quasi 27 quilos més que en la mitjana de l’àrea metropolitana. Pel que fa a la brossa orgànica, s’en van recollir 60,8 quilos per habitant, 13 més que al conjunt metropolità.

Publicitat

És en aquest punt, el de la brossa orgànica, on l’AMB considera que Castellbisbal té més marge de millora, doncs només separa el 47 % de la que es genera mentre que un 13% dels residus que es llencen al contenidor marró no són orgànics, per sobre del 10% que es considera el límit acceptable.

Un altre punt destacat per l’informe és la quantitat creixent de residus que es generen a Castellbisbal. Concretament, en els darrers cinc anys el total de tones recollides ha augmentat en un miler, un increment del 18%, molt per sobre de la mitjana de l’AMB del 5%. De fet, només la brossa orgànica i la fracció resta s’han reduit en comparació amb 2014 mentre que totes les altres tipologies de deixalles han augmentat en quantitat, especialment els elements propis de la deixalleria i els envasos lleugers.