La Dona i la Família

We are family …. és l’eslògan d’un anunci que projecta una coneguda entitat financera, però és que la família ja no és el que era: conservadora, monolítica, estàtica, homogènia, etc.

Publicitat

La família ha canviat al compàs de la societat i, tal com deia el sociòleg Zygmunt Bauman, si la societat  postmoderna és líquida, la família també ho ha de ser, per context, per inèrcies.

Així doncs, els republicans reivindiquem totes i cadascuna de les famílies que hi ha a casa nostra, tant se val com siguin, tant és com siguis, la família a la República ha de ser el pilar de la societat, el marc on tot comença. Per tant, volem famílies que visquin en els valors de la igualtat, la fraternitat i la llibertat.

Publicitat

Alguns anuncis, com l’esmentat al principi, també ens poden ajudar a normalitzar la igualtat, sempre i quan no plasmin estereotips, sembla que anem a pas lent en aquest sentit  però  la direcció és la correcta. No defallirem mai per no caure en el retrocés de drets ja conquerits.

Hem de vetllar perquè totes les persones visquin en igualtat de condicions  dins de les famílies. Aquest punt és essencial per erradicar, per exemple, la violència de gènere. Creiem que hem de començar per l’educació, fent pedagogia en totes les capes socials i d’edat. No podem permetre que es digui frívolament que la violència de gènere és violència domèstica. En aquest sentit, considerem que la dreta i la ultradreta política posa en greu perill culminar aquest procés de modernització cap a la igualtat. No es pot caure en l’error de pensar que ara, en aquests moments, ja som iguals homes i dones; no, no és el cas perquè si la premissa està esbiaixada la resta també ho està. Encara ens resta molt de camí per poder considerar que hi ha igualtat entre homes i dones i un exemple el podem trobar en la desigualtat en els salaris: les dones encara cobren un  30% menys que els homes. Aquesta dada és essencial per entendre que no es pot viure dignament si no és en igualtat de condicions. Sempre, sempre les dones estan en situació més precària i  són més vulnerables que els homes; per tant , estan més abocades gratuïtament a realitzar feines domèstiques, de cura dels infants i de les persones grans. És així, encara estem aquí.

Compteu que Esquerra Republicana  vetllarà per la família de tots i totes.