La Deixalleria recupera alguns serveis de recollida essencials durant el confinament


La Deixalleria de Castellbisbal restableix alguns serveis de recollida que s’han considerat bàsics i prioritaris sobretot per temes de salubritat i o d’urgència. Tots ells amb les corresponents restriccions donat l’estat d’alarma, segons ha fet públic l’Ajuntament.

Publicitat

En aquest sentit, es posa en marxa la recollida dels sacs d’esporga, els voluminosos i es recupera també la recollida porta a porta del cartró comercial, així com el permís d’entrada a la deixalleria, amb restriccions, a comerços i petits industrials, per portar els residus derivats de la seva activitat. En aquest sentit, però, hi haurà un límit d’entrada d’un cop per setmana pels residus no biodegradables i de dos cops per setmana pels residus biodegradables. En tots els casos, per sol·licitar el servei caldrà trucar a la Deixalleria al telèfon 937711745 per demanar dia i hora.

La descomposició dels sacs d’esporga pot arribar a comportar problemes de salubritat i per això s’ha considerat una recollida essencial a la qual es donarà prioritat recollint de forma automàtica les saques que es van quedar pendents des de l’inici del confinament i totes les que estiguin plenes i situades al carrer. En aquest sentit, s’haurà de trucar també a la Deixalleria per donar tots els detalls i posteriorment deixar els sacs a la via pública.

Publicitat

En qualsevol cas i donades les circumstàncies excepcionals, no es podran tramitar les devolucions de les fiances ja dipositades per la ciutadania. Per tant, es prendrà nota de les dades pertinents per, quan aquesta situació torni a la normalitat, fer els retorns corresponents.

En el cas dels voluminosos i mobles, però, només es recolliran aquells que siguin considerats urgents i d’extrema necessitat com seria el cas de la finalització d’un contracte de lloguer o retirada d’electrodomèstics per avaria o substitució. Aquests serveis es poden demanar a través del correu mediambient@castellbisbal.cat o a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en el telèfon 937720225.

En relació amb la recollida porta a porta del cartró comercial només es realitzarà a aquells comerços que tinguin autorització per poder obrir durant l’estat d’alarma i en l’horari habitual de recollida dimarts i divendres a la tarda.