Futur equipament per a la Gent Gran

Els darrers anys el nostre Ajuntament ha fet una aposta per augmentar els Serveis a la Ciutadania i en especial per millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones grans, convertint l’Administració publica en un ens actiu en la prevenció i en l’acompanyament al  procés natural d’envellir, transformant i adaptant els serveis a les necessitats actuals, prestant serveis com l’atenció domiciliària, el servei de teleassistència o incrementant l’oferta d’activitats a  l’Espai de la plaça.  

Publicitat

Un bon exemple d’aquesta transformació és el centre de dia El Serral que va començar l’any 2006 com un espai d’acollida diürna per a persones amb dependència.  El pas dels anys ha fet que s’anés transformant i adaptant a les noves demandes i inquietuds  fins arribar a  prestar serveis de fisioteràpia i podologia oberts a tota la població; incloent servei de transport adaptat, i, enguany, centralitzant també el servei d’Àpats a domicili per a les persones majors de 65 anys, tinguin o no dependència.

L’evolució pròpia de la societat ens situa davant d’un repte: resoldre la mancança residencial o habitacional al nostre municipi, adaptant-la a les inquietuds de les persones perquè, malgrat els nous models d’envelliment, l’estada al domicili no sempre és desitjada, ni possible.

Publicitat

Molts coincidim, doncs,  en la necessitat de disposar d’un equipament d’atenció a les persones grans, adaptat a les característiques de Castellbisbal. Però com ha de ser aquest espai? Quantes places ha de tenir? Quina és la ubicació més idònia? Quins serveis desitgen els nostre veïns?

Aquest 2018 des del equip de govern d’Alternativa hem abordat aquest repte i hem fet el primer pas: Respondre a aquests interrogants, entre d’altres, mitjançant l’encàrrec d’una anàlisi responsable i professional que ens permetrà definir el futur equipament d’acord amb les necessitats actuals i futures, posant l’èmfasi en les inquietuds i les expectatives de les persones del nostre poble.

Un dels punts forts de l’estudi, que es presentarà a finals del mes de setembre, han estat les 92 entrevistes realitzades a veïns i veïnes majors de 65 anys i als seus familiars, aixi com a professionals del sector i als grups del consistori, garantint que la definició d’aquest projecte es realitza amb solvència i coneixement de causa, i on les necessitats i les inquietuds de les persones configuren el seu propi envelliment, i no al inrevés. En definitiva, considerem que tot i saber què necessitem, és igual o més important saber el cóm fer-ho realitat.  

Els següents passos que se’n derivaran d’aquest primer estudi serà l’encàrrec d’un segon anàlisi de viabilitat econòmica que ens permetrà, ara si, encarregar la redacció d’un projecte constructiu, donant pas a l’inici de les obres d’aquest nou equipament.

Al grup d’Alternativa volem un Centre Integral de Serveis on més enllà de l’atenció a la dependència,   s’inclogui altres modalitats de serveis d’acompanyament habitacional per a persones grans autònomes i que el centre esdevingui un espai de referencia per a tothom al nostre municipi, combinant les expectatives de la població i les noves tendències d’envelliment actiu.

Es imprescindible que configurem un espai amb perspectives de futur, on més enllà d’un espai necessari d’atenció i cura, pugui ser un lloc de trobada: on trobar-se com a casa i on compartir el procés d’envellir.

Aquest projecte de futur requerirà d’una inversió de recursos elevada, raó per la qual considerem imprescindible que l’empeny per posar en marxa aquest nou equipament sigui compartit per totes i tots els agents implicats, des de les pròpies persones que en  faran us, fins els familiars, partits polítics i la població en general.

Publicat el 28 d’Agost de 2018 a les 11:00 per Alternativa per Castellbisbal

Author: Vicenç Moliné