Fotogaleria de la reforma de Can Pedrerol de Dalt

Amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç, l’Ajuntament va organitzar dues visites guiades a la masia de Can Pedrerol de Dalt, on enguany s’han completat els treballs per asegurar l’estructura de l’edifici i refer-ne la coberta, de cara a garantir que segueixi en peu i deixar-la preparada per a donar-li l’ús que es decideixi.

Publicitat

772.ca va assistir a la visita guiada, on es va destacar que les parets principals de la masia estan construides amb tàpia, un mètode de construcció basat en compactar terra argilosa com la que forma gran part del terme municipal de Castellbisbal.

A continuació, algunes de les imatges de l’interior i l’exterior de la masia:

Publicitat