Fotodenúncia: rates a la plaça de la Pau

Fotodenúncia des de la plaça de la Pau, on una veïna ha detectat un grup de rates sortint d’una de les clavegueres de la plaça.

Publicitat

Publicitat