Fotodenúncia: perill de caiguda al balcó de l’Ajuntament

Publicitat

Un veí és pregunta si els bancs que delimiten la plataforma que dóna accès a l’Ajuntament són tan segurs com haurien. “Vull creure que compleix normativa però diria que no. Ràpidament s’enfila algun infant als bancs i algun adult que hi segui hi pot caure d’esquena”, explica afegint la fotografia on es pot veure la caiguda darrere els bancs.

  Share: