Fotodenúncia: peix podrit al camí vell d’El Canyet

Fotodenúncia des del camí vell del Canyet, on algú ha abandonat diverses caixes amb peix podrit.

Publicitat

Publicitat

Publicat el 8 de març de 2018 a les 13:00 per Vicenç Moliné