Fotodenúncia: manca de visibilitat a l’accés a la variant

La manca de visibilitat a l’incorporar-se a la variant des de l’avinguda Gaudí protagonitza la fotodenúncia d’avui, enviada per un conductor que considera que la manca de manteniment de l’arbust de la imatge posa en risc als conductors que volen incorporar-se o sortir de la carretera.

Publicitat

“Els turismes normals no tenen la visibilitat que, per altura té un tot terreny o un cotxe similar”, comenta l’autor reclamant que l’ajuntament retalli l’arbust. Per poder tenir una correcta visibilitat, s’ha d’avançar gairebé fins dins de la variant, apunta.