Fotodenúncia: Línies d’alta tensió

Un veí ens mostra com les línies d’alta tensió són molt a prop d’habitatges i de l’escola IE Les Vinyes qüestionant sobre la seva legalitat. IMG_20150802_152331

Publicitat

IMG_20150812_101335

 

Publicitat

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat el 25 d’agost de 2015 a les 11h per Laura Grau