Fotodenúncia: estat del terra de l’Illa Esportiva

Una veïna posa de manifest el mal estat dels “carrers” de dins del recinte de l’Illa Esportiva, que estan aixecats i tenen forats. Explica que són doblement perillosos perquè és un espai on la gent fa esport i surt a córrer.

Fotodenúncia: paviment de l’Illa Esportiva
Fotodenúncia: paviment de l’Illa Esportiva