Fotodenúncia: acumulació d’escombraries a Can Costa

Una nova fotodenúncia arriba des de Can Costa, on una pila de deixalles s’ha acumulat als contenidors ubicats a l’entrada de l’urbanització.

Publicitat

Publicat el 24 de Juliol de 2018 a les 16:00 per Vicenç Moliné

Publicitat

Author: Vicenç Moliné