Es sol·licita la millora dels accessos als espais naturals

Des de l’equip PSC Castellbisbal s’ha sol·licitat al ple municipal la necessitat de revisar i adaptar els accessos als espais naturals propers al municipi per tal que siguin segurs i de qualitat. La proposta, presentada conjuntament amb la CUP Castellbisbal, ha estat aprovada unànimement.

Publicitat

Can Galí i Can Costa (accés a diferents zones, com és al torrent de Pegueres, on es troba la Botzegada) són dues rutes per caminar properes al municipi de Castellbisbal i, per aquesta raó, la seva popularitat ha anat en augment, especialment en els mesos de confinament municipal i/o comarcal. Els ciutadans i ciutadanes visiten recurrentment aquests espais per gaudir de la natura alhora que fan esport. Aquestes zones naturals suposen un important valor patrimonial per a Castellbisbal pel fet que els i les habitants del municipi en poden gaudir del recorregut i d’un espai on practicar senderisme, desconnectar i estar en contacte amb la natura.

No obstant, el problema detectat està relacionat amb els accessos a aquestes rutes. Existeixen diversos punts a través dels quals entrar a Can Galí i Can Costa, però se’n detecten deficiències pel fet que no es consideren suficientment segurs i/o adequats a les necessitats de la ciutadania.

Publicitat

El problema fonamental d’accés per accedir a Can Galí és que, des del nucli urbà, cal creuar la carretera B-150, (propietat de la Diputació de Barcelona). Es tracta d’una carretera que creua el poble, molt transitada i on els vehicles circulen a una velocitat màxima de 70 km/h. Tot plegat, les característiques de la carretera no són les idònies per ser creuada actualment, però, en contrapunt, moltes persones ho fan per poder accedir a Can Galí des del nucli urbà de Castellbisbal. D’igual forma, per accedir a les zones naturals situades a prop de Can Costa, cal creuar la carretera B-151, propietat també de la Diputació de Barcelona. Creiem que és rellevant crear un accés segur i de qualitatque connecti el nucli urbà i els camins de Can Galí i Can Costa  per tal de facilitar a la ciutadania de Castellbisbal l’ús i gaudi d’aquests espais naturals.