ERC a favor de l’augment de la formació postobligatòria a Castellbisbal

Aquest mes l’equip de govern, format pel grup Alternativa i Junts, ha presentat una moció amb el títol MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL PER RECLAMAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA POSTOBLIGATÒRIA AL NOSTRE MUNICIPI, aquesta moció només se centrava a demanar el batxillerat artístic.

Publicitat

La moció diu que el Departament d’Ensenyament ha rebutjat la petició de fer aquest batxillerat al nostre municipi. El que no diu la moció és que el mateix departament ha comunicat que estan oberts a valorar altres formacions postobligatòries que es puguin omplir amb seguretat, ja que el batxillerat artístic, en altres municipis veïns, tenen vacants. I, per tant, podrien estudiar la possibilitat de crear nous cicles formatius o batxillerats que es complementin amb les necessitats del nostre teixit empresarial, com bé podria ser formació en Logística o Administratiu-Comercial per posar uns exemples.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ens ha facilitat les següents dades, que ajudaran a entendre el nostre posicionament.

Publicitat

Tot i que s’entén que Castellbisbal és un municipi mal comunicat amb transport públic i que aquest nou ensenyament, batxillerat artístic, afavoriria la cohesió social del municipi, les dades no ens acompanyen.

El fet que no tinguem una bona comunicació i que els municipis propers tinguin oferta de batxillerat artístic i, a més, amb places vacants, implica que l’oferta només donaria resposta a l’alumnat de Castellbisbal.

Actualment, hi ha uns 210 alumnes que cursen 4t d’ESO al municipi i d’aquí a 6 anys es preveu que cursin 4t d’ESO uns 125 alumnes, o sigui pràcticament la meitat.

L’oferta del batxillerat artístic, tot i que cada vegada és més sol·licitada, dona resposta a unes inquietuds molt concretes d’un tipus d’alumnat que, pel que fa a Catalunya, el curs passat va representar només un 5,3% de l’alumnat de 4t d’ESO. Si fem aquest percentatge al municipi de Castellbisbal, estem parlant d’11 alumnes per al curs vinent i uns 7 alumnes d’aquí a 6 cursos. Tot i que l’equip de govern ha dit en el ple que tenen constància que són 28 alumnes els interessats en aquest moment a cursar aquests estudis… la resta d’alumnes poden triar una altra oferta més viable i amb més sortida professional dintre del municipi?

Tenint en compte la demografia, en 6 anys aquests 28 possibles alumnes d’ara seran la meitat i, per tant, no és una oferta que sigui sostenible en el temps.

Per posar uns exemples, els municipis veïns que tenen aquest batxillerat són: Rubí, Sant Cugat del Vallès, Esparreguera, Martorell i Sant Feliu de Llobregat. A Martorell hi ha 65 places de les quals n‘hi ha 5 de vacants; a Sant Feliu hi ha 60 places de les quals 10 estan vacants, mentre que a la resta dels municipis comentats, hi ha 30 places a cadascun i també hi ha 5 vacants a cadascun. Hem de tenir present que en tots aquests municipis, els alumnes actuals de 4t d’ESO superen els 340, excepte a Esparreguera que superen els 290 alumnes, per contra a Castellbisbal és de 210 alumnes i a la baixa cap als 125 alumnes que hem comentat abans en els pròxims 6 anys.

En definitiva, nosaltres com a ERC estem disposats a participar i fer taules de treball amb tots els actors implicats, per demanar a Serveis Territorials una ampliació de l’oferta educativa postobligatòria per al municipi.

No ens serveix l’excusa que el nostre poble està mal comunicat. Igual que nosaltres donem ajudes com a Ajuntament al nostre jovent per desplaçar-se a altres municipis a estudiar, també considerem que altres municipis poden prendre la mateixa mesura i donar-les per venir cap a Castellbisbal.

És per això, que a Castellbisbal ha d’haver-hi una oferta formativa engrescadora per al nostre jovent i que també ho sigui per als joves dels nostres municipis veïns.

Tenim el compromís , per part de Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament si el nostre ajuntament demana uns estudis postobligatoris, sigui un cicle o un batxillerat, però amb demanda per part del jovent i que no hi hagi oferta actualment en municipis propers, valorarà implementar aquest postobligatori a Castellbisbal.

És per això que proposem fer una taula de treball amb la participació de tota la comunitat
educativa i promoció econòmica, on puguem valorar, segons les demandes del nostre jovent i del nostre teixit empresarial, la petició d’un cicle o batxillerat que sigui viable i que compleixi els eixos que proposem: la formació i la sortida laboral perquè els nostres joves es quedin a Castellbisbal.

Des d’ERC Castellbisbal estem oberts i lluitarem per incrementar l’oferta al nostre municipi. I hem convidat l’equip de govern i la resta de partits a formar aquesta taula de treball, per poder, entre tots i de manera conjunta, aconseguir una oferta viable i alhora que serveixi perquè el nostre jovent tingui una sortida al món laboral, amb la millor formació, i dins del nostre municipi.