Els recursos públics municipals són de la ciutadania

El municipalisme català exigim a l’Estat permetre que els romanents municipals es puguin destinar a la reactivació socioeconòmica. 

Publicitat

El Ministeri d’Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) una proposta d’acord en el marc de les negociacions que mantenen des de fa setmanes que passa perquè els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l’Estat, que li ho retornarà en forma d’ingressos no financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana (habitatge, sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i cultura. 

El Govern ha plantejat als ajuntaments que puguin gastar una part del superàvit que han acumulat els últims anys i que roman immòbil en els bancs perquè la legislació sobre estabilitat que es va aprovar durant l’anterior crisi els impedeix gastar-lo. 

Publicitat

La jugada només permetria als consistoris disposar de 5.000 milions d’euros –del total de 14.000 que tenen estalviats– entre enguany i el que ve. La resta se’ls reintegraria en un termini de deu anys que començaria a comptar en 2022. En concret, els consistoris rebrien enguany el 40% d’aquests diners amb un import màximde 2.000 milions d’euros. 

 “Els recursos públics municipals no són dels bancs ni de l’Estat, són de la ciutadania. I ara, més que mai, han d’anar destinats a polítiques socials i de reactivació” . Lluís Soler (President ACM) 

Els ajuntaments han fet els deures en aquests últims anys i n’hi ha molts que disposen de romanents de tresoreria i superàvit, però degut a la llei d’estabilitat pressupostària no poden revertir en benefici de la pròpia ciutadania. No es reclama  res més del què és de la pròpia ciutadania i que en un moment de crisi sanitària i de reactivació de la vida socioeconòmica és evident que s’ ha de poder posar a disposició dels nostres veïns i veïnes. No es pot  acceptar cap altra proposta que no sigui que els propis ens locals puguin usar els seus estalvis a favor de la reactivació socioeconòmica dels seus municipis. 

Junts x Catalunya ens afegim a les demandes que des de l’ACM es llancen a govern central i Generalitat. 

Es proposa introduir per llei que en qualsevol nova regulació s’inclogui un informe preceptiu d’impacte local per avaluar l’impacte competencial i econòmic en les administracions locals. També es demana garantir una interlocució bilateral entre ens locals i Govern de la Generalitat amb capacitat de codecisió. Al mateix temps, es plantegen propostes com un reforç de les polítiques de dinamització econòmica i les polítiques socials, reformes legislatives que també previnguin una nova Llei d’hisendes locals estatal i una Llei de finances locals pròpia, i contemplar més competències locals en casos de crisi perquè els ajuntaments puguin imposar, tramitar i recaptar les sancions en períodes de crisi o empoderar els alcaldes i alcaldesses i facilitar l’accés a dades. 

 Per acabar volem mostrar la  nostra solidaritat amb la ciutadania afectada per la pandèmia i el confinament, alhora  donar suport a les autoritats sanitàries, alcaldes i alcaldesses i servidors públics dels municipis afectats, i reclamar claredat i seguretat jurídica a totes les administracions per tal de no afegir incertesa en una situació ja prou complexa per les persones afectades.