Un ple per una ordenança i tres mocions

pleEl ple de l’Ajuntament d’aquest vespre, que es celebrarà a les 19:30 a l’Ajuntament, té una ordre del dia excepcionalment curta: una ordenança, tres mocions i una ratificació de decrets.

Publicitat

A part d’aprovar l’acta de l’anterior ple, el principal punt del dia serà la modificació d’una ordenança sobre taxes municipals. Concretament es tracta de la ordenança fiscal número 10, aprovada al ple del 30 d’octubre de 2012 i que entrava en funcionament al gener de 2013. Aquesta és reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció adminitrastiva de l’Ajuntament en les activitats dels ciutadans i de les empreses. I és la que aplica preus de diferents informes urbanístics i la que estableix els preus de les tramitacions de llicències per obrir establiments, entre d’altres.

Després, fins a tres mocions seran votades pels regidors. En primer lloc, una presentada pel PSC demanant la continuïtat del finançament del servei local de teleassistència.

Publicitat

En segon lloc, una moció del mateix grup socialista en rebuig de la nova llei estatal de taxes judicials.

La tercera moció, ja dins de l’àmbit sobiranista, es votarà una moció de CIU demanant al govern espanyol que es revisi a l’alça l’objectiu de dèficit per Catalunya.

Per últim, i abans d’entrar en el torn de precs i preguntes, és durà a terme el control d’òrgans de govern conjuntament amb la ratificació de diversos decrets.

Publicat el 28 de gener de 2013 a les 18:45 per Albert Miralles.

  Share:

Author: Vicenç Moliné