El ple aprova per unanimitat les ordenances fiscals per l’any 2013

La celebració del sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 van encetar el ple extraordinari que dimarts passat es va celebrar a l’Ajuntament de Castellbisbal. Si ve les llistes no són públiques, els escollits per sorteig rebran en els propers dies un comunicat a casa seva informant-los que han estat escollits o escollides.

Publicitat

Després del sorteig, el ple va aprovar per unanimitat les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2013. En aquest sentit, aquestes proposen la congelació de la majoria d’impostos i taxes i, en alguns casos, la rebaixa dels imports actuals vigents. Amb això es pretén ajudar a persones aturades i a petites i mitjanes empreses, alhora que es demostra una voluntat de no augmentar la càrrega fiscal al ciutadà.

Entre les mesures per als aturats i les PIMES, podem trobar que les ordenances preveuen una bonificació del 90%  en les taxes d’obres i activitats per les persones que obrin un negoci dins la zona residencial de Castellbisbal, així com una rebaixa del 50% d’aquestes taxes a aquelles empreses que contractin persones inscrites a la borsa de treball de l’Ajuntament.  Tanmateix la taxa d’activitats també es veurà alterada en funció de la mida de l’empresa, que com menys metres quadrats ocupi, menys taxes pagarà.

Publicitat

Altres modificacions com la bonificació d’un 90% de la taxa d’obres que tinguin l’intenció de  suprimir barreres arquitectòniques, o l’abolició de la taxa de tala d’arbres quan aquestes tales tinguin el fi de prevenir incendis forestals, formaven part del paquet d’ordenances fiscals que va ser aprovat.

Publicat el 3 de novembre a les 16:09 per Albert Miralles