El morrut roig ataca les palmeres de la vila

Operaris talant la palmera del parc Folch i Torres

L’estètica del parc Folch i Torres ha variat des del matí d’ahir dimecres 7 de novembre. La palmera que hi havia des de feia molts anys, i que tenia força metres d’alçada, va ser tallada per jardiners de la brigada municipal.

Publicitat

La raó de la tala és que l’arbre estava greument afectat pel morrut roig, una espècie invasora, originària del sud-est asiàtic i la Polinèsia i que va ser detectada per primera vegada a la nostra vila a la colònia del Carme l’any 2010. El morrut roig s’ha propagat per tots els països del litoral mediterrani, provocant al seu pas la mort de moltes de les palmeres on s’ha instal·lat per reproduir-se.

Les larves de la palmera del parc Folch i Torres

La del parc Folch i Torres, tot i ser especialment significativa, no és la única palmera del nostre municipi que s’ha vist afectada per aquesta espècie. Fonts del departament de medi ambient de l’Ajuntament, asseguren que s’estàn duent a terme tractaments de xoc a palmeres com la de la Plaça Catalunya, la del carrer Jacint Verdaguer o la de davant del monument d’Almselm Clavé (davant de l’institut), totes elles greument afectades, així com en diverses palmeres privades, situades en finques particulars. En aquest sentit, el nombre d’arbres afectats s’ha duplicat respecte l’any 2011 i asseguren que des que es va detectar el primer cas a Castellbisbal, ja s’han comptabilitzat 37 palmeres afectades per aquesta plaga, tot i que es creu que el nombre pugui ser més alt.

Publicitat

El cicle de vida del morrut roig, o morrut de les palmeres, es compon de tres fases. En primer lloc neix en forma de larva dins la mateixa palmera, on creix a base d’alimentar-se de les palmes tendres de l’arbre. Més tard esdevé “pupa”, una etapa en que la larva es protegeix amb un capoll cilíndric de 4 a 6 cm, teixit per ella mateixa amb la fibra de la palmera, i on fa la metamorfosi per passar a tenir la forma adulta. En aquesta última etapa, l’adulta, esdevé un escarabat de 2 a 4,5 cm, de color vermellós i que està dotat d’un morro allargat característic. És aquí quan l’insecte surt per colonitzar noves palmeres, on les femelles poden dipositar entre 300 i 400 ous.

La palmera de davant del monument d’Anselm Clavé, mentre se li aplicava el tractament fitosanitari de xoc

El principal problema d’aquesta plaga és que és molt difícil detectar-ne els atacs inicials i degut a que és capaç de volar llargues distàncies, totes les palmeres que no hagin rebut un tractament preventiu estan exposades a ser-ne víctimes. En aquest sentit, a part de fer el tractament, cal observar atentament la copa i detectar si es produeix qualsevol anomalia en la seva estructura o si hi ha un abatiment de les palmes. En cas que s’observin els símptomes, una empresa especialitzada haurà d’avaluar el grau d’afectació de l’arbre, i en funció del seu estat, la planta es podrà recuperar eliminant les parts afectades i amb l’aplicació d’un tractament fitosanitari, o bé s’haurà de talar, com ha estat el cas de la palmera del Parc Folch i Torres. En qualsevol dels casos, les parts afectades de l’arbre que es retirin s’hauran de gestionar de forma adequada, éssent dipositades en plantes de compostatge especialitzades per tal d’evitar que la plaga s’estengui encara més.

Per a qualsevol dubte i/o consulta respecte la plaga del morrut de les palmeres, l’Ajuntament recomana posar-se en contacte amb el departament de medi ambient municipal o el servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM).

Publicat el dijous, 8 de novembre de 2012 a les 14:00 per Albert Miralles