Demanem unes instal·lacions netes i ordenades per atendre els veïns de Castellbisbal

Logotip del Partit Popular de CatalunyaEl grup municipal del Partit Popular de Castellbisbal disposa d’un despatx municipal al carrer Sant Març, n º 11.

Publicitat

Aquest despatx és utilitzat per a la reunió dels regidors del PP de Castellbisbal i per a la recepció de visites de veïns que vulguin expressar als regidors del PP representats al consistori opinions, queixes, suggeriments, precs, etc.

Aquestes dependències i l’ús d’aquestes instal·lacions estan recollides en el Reglament Orgànic Municipal de Castellbisbal i segons diu el Títol III i en l’article 13 sobre l’organització necessària de caràcter deliberant dels grups polítics amb representació municipal:

Publicitat

  • Disposar d’un despatx a les dependències municipals per reunir-se de manera independent i rebre visites.
  • Disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals, d’acord amb les possibilitats funcionals i pressupostàries de la corporació.
  • Disposar de telèfon, ordinador i impressora, elements que es podran compartientre diferents grups polítics municipals que no formin part del govern municipal.

Des del Partit Popular de Castellbisbal hem sol·licitat fa mesos a la alcaldessa en reunió de junta de portaveus, reunió de comissions, instàncies escrites i en el ple municipal que aquestes dependències estiguin en condicions i es tingui cura de la neteja i desperfectes d’aquestes instal·lacions (papereres plenes, emmagatzematge de caixes de cartró buides, mobiliari d’oficines trencat, pany de la porta i graó d’entrada trencats, etc).

Després de diversos mesos, encara estem esperant la resolució dels nostres suggeriments perquè ens permetin exercir amb normalitat les nostres funcions com a representants dels ciutadans de Castellbisbal.

“Un dels gestos més democràtics en política municipal és atendre els suggeriments i precs delspartits de l’oposició que també estan al servei dels ciutadans”

Publicat el 1 de juny de 2013 a les 9:00 pel PP de Castellbisbal