Demà acaba el termini per que les entitats justifiquin les subvencions amb el nou model

Demà s’acaba el termini per que totes les entitats de la vila que van rebre una subvenció de l’Ajuntament durant l’any passat la justifiquin. Aquesta vegada, però, a diferència dels altres anys, des de l’Ajuntament s’ha establert un model unificat de justificació que inclou tres documents i que intenta posar ordre en les justificacions de les subvencions de les entitats, que fins ara només havien de reflectir els diners que havien rebut en forma de despeses, per exemple, amb factures amb el NIF de l’entitat.

Publicitat

En un primer document, les entitats han de detallar una petita memòria de les activitats que s’han dut a terme i han estat objecte de la subvenció. Aquí s’hi inclouen la data de realització, el nombre de participants, així com una descripció de la mateixa, entre d’altres. En segon lloc s’ha de presentar una relació entre ingressos i despeses, de manera  que  quedi palès la necessitat de la subvenció i com ha estat gastada.Per últim, un tercer document agrupa una relació de totes les despeses, al qual cal adjuntar una còpia compulsada de les diferents factures.

Així doncs, per primer cop l’Ajuntament estableix un model de justificació unitari, ja que tal i com es va constatar en una reunió feta entre entitats i Ajuntament el 18 d’ocutbre del passat 2012, si bé algunes algunes entitats ja presentaven memòries i relacions de despeses més detallades, en d’altres casos no era així. No obstant, després de l’aplicació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que es va aprovar inicialment en la sessió plenària celebrada el passat dia 1 d’octubre calia dur a terme aquest canvi.

Publicitat

Paral·lelament a la justificació i amb el mateix termini màxim, les entitats hauran de presentar el seu projecte per l’any 2013, amb un model de sol·licitud que també ha patit variacions respecte els altres anys, i en que s’ha de detallar d’una manera molt més precisa les actuacions que es faran. Val a dir en aquest sentit que l’any passat ja es va haver de presentar un projecte sol·licitant la subvenció a finals d’any després de celebrar la reunió del dia 18.

 

Publicat el 30 de gener de 2013 a les 13:00 per Albert Miralles.