Control al Govern i Moció per Eliminar la Zona Blava

Els i les socialistes creiem fermament que la principal tasca d’un partit de l’oposició és controlar l’acció del partit de govern. Per aquest mateix motiu ens resulta difícil d’entendre que altres partits estiguin més centrats en atacar al principal partit de l’oposició, que en controlar l’acció del govern. Probablement, ERC per Castellbisbal vol desviar l’atenció del fet que fa uns mesos es va produir el trencament del pacte de govern, com a conseqüència de la pèrdua de confiança existent entre ambdós grups municipals; pèrdua de confiança que ha provocat que aquest any ERC no ocupi l’alcaldia, tot i que Alternativa i ERC, així ho havien pactat al 2015.

Publicitat

Precisament, va ser el grup municipal socialista, qui al 2017, va denunciar la manca d’ètica d’algunes contractacions licitades per la regidoria que ocupava un càrrec d’ERC; una denuncia possible perquè els temps i recursos dels nostres regidors s’empra en el control de l’acció del govern, amb independència del color del partit que ocupi l’exerceixi. Una tasca que cal desenvolupar, en tant que el control que l’oposició realitza respecte del Govern és l’única forma de garantir que aquest últim, no només actua conforme a la llei, obligació que la pròpia llei i Justícia garanteixen, sinó que les seves actuacions estan a l’alçada de la dignitat que mereix el fet de servir, com a representats públics, als veïns i veïnes de Castellbisbal.

Els i les socialistes, però, no únicament considerem que l’oposició hagi de fer un control de l’acció de govern, sinó que ha de realitzar propostes per atendre les necessitats dels veïns i veïnes de Castellbisbal, i intentar que el govern implementi aquestes mesures. Per aquest motiu, el grup municipal socialista presentarà al proper Ple una Moció amb l’objectiu de que és suprimeixi els aparcaments de zona blava, i en finalitzar el contracta vigent, aquest no és torni a renovar amb l’empresa concessionària.

Publicitat

Els i les socialistes considerem que ha quedat palès que tots aquests anys amb zona blava no han aportat cap benefici als veïns i veïnes del poble, i que únicament s’han beneficiat l’empresa concessionària. La Zona Blava ha limitat l’espai físic disponible per aparcar de forma gratuïta, un espai que, si sense zona blava, era escàs, actualment és vergonyosament reduït.

La privatització dels aparcaments perjudica les butxaques dels veïns i veïnes de Castellbisbal, i no afavoreix la rotació que beneficiaria al comerç local de proximitat. Cal recordar que les grans superfícies més pròximes al centre urbà disposen d’aparcament gratuït. Els i les socialistes hem proposat sempre l’ eliminació de la Zona Blava i la seva substitució per un model de zona taronja, model que permetria la rotació, evitant la congestió dels aparcaments i estalviaria als veïns i veïnes uns cèntims si només volen aturar-se o aparcar durant un període de temps curt. Per això mateix, considerem insuficient que el govern hagi optat per instal·lar només algunes places de zona taronja. El govern local d’Alternativa implementa una mesura insuficient i tard. Al 2016 el partit Socialista ja va proposar l’eliminació de les zones blaves, proposta que va ser rebutjada per Alternativa i ERC. Ara s’instal·len algunes places de zona taronja, quan en realitat la pròpia existència de la zona blava es conseqüència de la voluntat d’ Alternativa per mantenir-les.

El grup municipal socialista ha proposat l’eliminació dels aparcaments de la Zona Blava, i finals d’aquest mes, tant el govern com la resta de partits de l’oposició tindran ocasió de d’opinar i votar al Ple si estan a favor d’un model que beneficia a tots els castellbisbalencs o castellbisbalenques, o per el contrari defensen un model que no afavoreix a ningú.

Publicat el 18 de Març de 2018 a les 14:30 per la secció local del PSC