Comunicat del govern municipal d’Alternativa per Castellbisbal i Junts per Catalunya

Davant el comunicat “en front comú” subscrit pels grups PSC, CUP, C’S i ERC de Castellbisbal,  dirigit  a la població i fet públic aquest darrers dies, on es critica l’actuació de Junts per Catalunya i Alternativa per Castellbisbal, tot titllant-nos d’irresponsables i ineptes, des de l’equip de Govern volem manifestar:

Publicitat

El passat mes de novembre,  la regidora de recursos humans i la regidora de seguretat ciutadana van encetar un seguit de reunions amb els delegats de la policia local per tal d’abordar diverses reivindicacions de caràcter organitzatiu i retributiu plantejades pel col·lectiu del cos de policia local mitjançant un document que ens fan arribar en data 8 d’octubre de 2020.

En cadascuna d’aquestes reunions, celebrades amb un bon clima de diàleg per ambdues parts, s’han valorat les diferents peticions, arribant a acords consensuats que  suposen una millora per al col·lectiu de la policia local i que reverteixen directament en l’atenció a la ciutadania.

Publicitat

Des de l’equip Govern, hem treballat i treballem per defensar els drets de la ciutadania front les reivindicacions laborals, legitimes, de qualsevol col·lectiu de la plantilla municipal.

Entre el passat dia 10 i fins el dia 15 de març es produeixen un seguit de baixes mèdiques i absències laborals de membres de la policia local, a les que hem d’afegir la desatenció del servei per part dels agents que gaudien en aquestes dates de dies festius, fet que desestabilitza la cobertura del servei. 

Aquestes absències, si bé han generat una situació d’alta complexitat, no s’han traduït en la desatenció ciutadana. Cap  persona ni petició adreçada a la Policia Local ha quedat sense atendre  i s’ha garantit el servei en tot moment, amb el suport i especial dedicació dels membres de la Policia disponibles, el reforç dels Mossos d’Esquadra, la col·laboració de personal intern de l’Ajuntament i la contractació, via urgència, de policies interins. 

A partir del  16 de març, s’han anat incorporant gradualment  els efectius de baixa i a hores d’ara pràcticament estan operatius la majoria d’ells.

Tot i que la situació generada per aquestes incidències ha estat  greu, la ciutadania no ha patit una “situació de desprotecció” en cap moment, gràcies a les mesures preses des de l’Equip de Govern. No considerem doncs encertat provocar, per part dels grups polítics de l’oposició,  sensació d’alarma i d’inseguretat ciutadana amb la única finalitat de desacreditar l’acció d’aquest Equip de Govern. 

Considerem que aquesta forma de fer és oportunisme polític donat que davant un conflicte al municipi, en comptes de sumar-se  a la resolució del mateix, s’aprofita la situació per treure’n rèdit polític i partidista, independentment del mal que això produeixi a la pròpia institució. Des de l’Equip de Govern, en defensa dels interessos generals de totes les veïnes i veïns del nostre municipi,  continuarem com hem fet sempre, treballant en la resolució i la gestió dels conflictes, mitjançant el diàleg i l’actuació diligent per a que cap equip de govern es torni a trobar en situacions similars que poden afectar al benestar i la seguretat de les persones. Prova d’això és la continuïtat de la taula de treball amb els representats sindicals de la Policia Local i la signatura dels acords treballats els darrers mesos, així com el compromís d’accelerar la convocatòria d’oposicions per a disposar de més efectius i de mantenir la contractació dels interinatges que siguin necessaris mentre s’estabilitza la plantilla.