Tribuna Política articles

MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA

MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA

Alternativa per Castellbisbal va intentar portar al Ple de l’Ajuntament de maig aquesta moció. Ho van impedir els vots en contra del PSC i l’abstenció de CiU i PP. Per manca d’espai en reproduïm la introducció resumida i els acords íntegres. La corrupció política és un obstacle més per aconseguir una societat més justa, així

Finances sanejades amb deutes heretades

El darrer dia 30 de maig la Comissió Especial de Comptes va aprovar inicialment per unanimitat les comptes generals de l’exercici anterior on tots els indicadors indiquen que la situació econòmica i patrimonial de l’ajuntament és òptima i manté l’equilibri financer. Constantment sentim que els i les socialistes no som capaços de gestionar correctament les

Tribuna política d’ERC

L’estelada de l’ajuntament ja no hi és. Segons informava aquest mitjà de comunicació, l’ajuntament a retirat l’estelada que havia col·locat complint la moció aprovada el passat 3 de desembre de 2012 degut a un requeriment de la delegació del govern. Va tardat varis mesos a trobar el lloc més adequat per posar-la i n’ha tardat

Demanem unes instal·lacions netes i ordenades per atendre els veïns de Castellbisbal

El grup municipal del Partit Popular de Castellbisbal disposa d’un despatx municipal al carrer Sant Març, n º 11. Aquest despatx és utilitzat per a la reunió dels regidors del PP de Castellbisbal i per a la recepció de visites de veïns que vulguin expressar als regidors del PP representats al consistori opinions, queixes, suggeriments, precs, etc. Aquestes dependències i l’ús d’aquestes instal·lacions estan recollides en el Reglament Orgànic Municipal de Castellbisbal i segons diu el Títol III i en l’article 13 sobre l’organització necessària de caràcter deliberant dels grups polítics amb representació municipal: Disposar d’un despatx

Pagues extra, Independència i Any del Patrimoni des del punt de vista d’ERC

Any patrimoni 2013. Ens sembla molt bé que hi hagi un especial interès en difondre el patrimoni de Castellbisbal. Però una cosa com aquesta si és vol fer-se  ben feta, que sigui participativa i que tingui el màxim de difusió, s’ha de fer amb una planificació amb temps, parlant, consultant i compartint objectius amb el

En contra de presentar mocions per modificar el POUM una hora abans del Ple

Des del Partit Popular de Castellbisbal no estem per la tasca d’aprovar un dictamen de l’avanç de la Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) núm. 4 que, com que no va poder passar per la Comissió Informativa General del dia 20 de març, ens van fer arribar el 22 de març via correu electrònic, dient que s’haurà de

Nosaltres donem la cara

El passat dia 18 d’abril va visitar Castellbisbal la Consellera d’Ensenyament, la Sra. Irene Rigau, en un acte organitzat des de CIU Castellbisbal, però obert a tot el poble.  La Consellera va parlar dels moviments envers el dret ha decidir que s’estan succeint al nostre país. I com, des del Convergència i Unió, s’està treballant per a

Top